Lokalpolitik

Regionerne får ikke nødvendig start

I al for stor ubemærkethed er der indgået forlig om amternes økonomi. Det er oven i købet lykkedes at få et forlig, der giver trange kår for amterne. Forklaringen herpå er ikke saglig, men politisk. Finansministeren og Amtsrådsforeningens formand kommer begge fra partiet Venstre.

Sagligt set giver amtsaftalen ikke den nødvendige realvækst og indfrier heller ikke regeringens mange løfter på sundhedsområdet. Konsekvensen af aftalen er, at et i forvejen hårdt presset personale kommer til at sige farvel til kollegaer og skal selv løbe endnu hurtigere. Hermed bliver det endnu sværere at gennemføre den pleje og pasning, der er behov for. Der er kun halv dækning for Kræfthandlingsplan II. Der vil fortsat være ventelister på boligområdet for voksne handicappede. Vi kan ikke se frem til nogen forbedring af den kollektive trafik i Nordjylland. Handicapkørsel vil landet over opleve stigende priser og faldende service. Når det gælder prisen for kommunalreformen, er den stadig ikke beregnet præcist og i amtsaftalen er der lagt op til, at de kommende regioner kun får mulighed for at låne med henblik på at kompensere for merudgifterne ved kommunalreformen. Desværre holder spådommene kun alt for godt: Der er med denne amtsaftale ikke lagt op til at give de kommende regioner den nødvendige økonomi til at komme godt fra start.