Lokalpolitik

Regionerne skal bevares og styrkes

DISKVALIFICERET:Jeg er helt uenig med De Konservative, der nok en gang har lanceret et korstog mod regionerne, som de foreslår, at man nedlægger. Ifølge partiets nykårede politiske ordfører, Carina Christensen, er der milliarder at hente på at nedlægge regionerne. Milliarder, der vel at mærke kan bruges til nye skattelettelser, hvis man følger den konservative logik. Umiddelbart lyder forslaget også tiltalende; nedlæg regionerne og spar milliarder på administration. En meningsmåling foretaget for Berlingske viser da også en bred opbakning til forslaget, men frem for at hoppe med på ligtoget mener jeg, det er nødvendigt at kaste et kritisk blik på forslaget. For bliver alt per automatik bare bedre og billigere, hvis vi nedlægger regionerne? Ifølge Carina Christensens ræsonnement er det "indlysende", at et land af Danmarks størrelse kun har behov for to administrative led, men hun dokumenterer ikke, hvorfor det er indlysende, og hvorfor Danmark kommer til at spare milliarder ved at nedlægge regionerne. Man kan i sit stille sind spørge, om det virkelig kan passe, at De Konservative har fundet en mirakelkur, hvormed vi modsat andre lande kan spare flere milliarder på vores sundhedsvæsen, der jo er regionernes absolutte hovedopgave? Fagkundskaben siger klart nej. Således tror hverken professor i statskundskab Poul Erik Mouritzen, direktør for Dansk Sundhedsinstitut Jes Søgaard eller sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, at der er en krone at hente ved at nedlægge regionerne. Begrundelse? Regionernes økonomi er primært bundet op omkring driftsopgaver på sundhedsområdet. Opgaver, der stadigvæk skal varetages, hvis regionerne ikke eksisterer, medmindre forslaget fra De Konservative indeholder sundhedsforringelser. Erfaringerne fra Norge taler sit tydelige sprog. Her fjernede man det politiske led til fordel for professionelle bestyrelser med det resultat, at økonomien løb løbsk, og at alle sager stik imod intentionen pludselig blev genstand for nationalpolitisk opmærksomhed. Uden penge at spare diskvalificeres De Konservatives begrundelse for at fjerne regionerne, men det diskvalificerer ikke en debat om regionernes fremtid. Jeg mener, at regionerne har klaret sig forbilledligt. Produktiviteten i sundhedsvæsenet er steget år efter år, man har formået at styre økonomien på trods af et voldsomt udgiftspres, og regionspolitikerne har gentagne gange udvist mod og handlekraft, når de har været tvunget til at træffe svære beslutninger. Jeg synes, det er på tide, at vi i stedet ser på, hvordan vi kan styrke regionerne. Ud over sundhedsområdet bør regionerne tillægges flere opgaver inden for klima-, miljø- og det specialiserede socialområde. Områder, hvor kommunerne ikke altid har den fornødne størrelse til at klare opgaven, og hvor vi politikere på Christiansborg ikke altid har den fornødne lokalindsigt. Regionerne skal ikke nedlægges, de skal derimod bevares og styrkes.