Lokalpolitik

Regionplanen

Regionplanen er en plan for den fysiske udvikling i amtet i den næste halve snes år. Den har hidtil skullet revideres hvert fjerde år. På grund af strukturreformen, hvor amterne nedlægges, bliver den revision, der skal ske i 2005, Nordjyllands Amts sidste. Planen skal bl.a.danne grundlag for beslutninger om placering af erhvervs- og boligområder. Amtet har i forbindelse med udformningen af et forslag til ny regionplan lavet et debatoplæg. Her er der især sat fokus på byernes roller og samspil. For knap et år siden var der i forbindelse med revisonen af regionplanen en idé og debatfase. I næste måned tager amtsrådet stilling til et egentligt forslag til regionplan, der derefter kommer ud i offentlig debat. Debatperioden går frem til slutningen af maj. Derefter skal amtsrådet til efteråret godkende det endelige forslag til regionplan.

Breaking
Så er det besluttet: Farvel til mundbind og coronapas i næste uge
Luk