Regionsborgmester blevformand for vækstforum

AALBORG:Vækstforum for Nordjylland fik i går officielt den kommende regionsborgmester Orla Hav (S) som formand. Forberedelsesudvalget for regionen stod for valget, og det skete uden debat. På det konstituerende møde i Vækstforum var der fuld enighed om, at det ville indstille til regionsrådet, at posten gik til Orla Hav. Ved forelæggelsen af sagen på forberedelsesudvalgets møde rejste Orla Hav spørgsmålet om, hvorvidt han var inhabil i sagen. Ingen af forberedelsesudvalgets medlemmer mente, at udvalgets formand burde gå uden for døren under sagens behandling.