Lokalpolitik

Regionsdirektøren slap for mundkurv

Regionsrådsformand erkender, at han selv og ikke regionsdirektør burde have udtalt sig

NORDJYLLAND:Regionsdirektør Per Okkels bliver ikke af regionsrådet tildelt nogen form for mundkurv. Det afværgede et overvældende flertal i regionsrådet i går. Tilbage står dog en håndfuld regionsrådsmedlemmer med kritiske bemærkninger både over for regionsdirektøren og regionsrådets formand Orla Hav (S). Det var socialdemokraten Poul Erik Andreasen, der havde fået sagen på dagsordenen på regionsrådets møde. Han stillede forslag om, at regionsrådet besluttede, at regionsdirektøren fik en henstilling om ikke at komme med politiske udtalelser eller komme med irettesættelser af folkevalgte. Redegørelse fra Hav Orla Hav mødte op til mødet med en redegørelse for hele sagen. Den redegørelse tog hovedparten af regionsrådet til efterretning. Poul Erik Andreasen krævede dog sit forslag sat til afstemning, og det blev derefter forkastet. Hele sagen drejer sig om den kritik, som Per Okkels for en måned siden kom med af regionsrådsmedlem Marian Geller (V), der havde deltaget i et møde med personalet på Farsø Sygehus. I sin redegørelse erkendte Orla Hav, at han set i bakspejlet nok selv burde være kommet med kritikken. Hvor går grænsen Selv om flertallet tog redegørelsen til efterretning, så kom der dog flere kritiske bemærkninger. SF"s Thomas Krog mente ikke, at det er svært at finde eksempler på politiske udmeldinger fra regionsdirektøren. Efter Thomas Krogs opfattelsen havde regionsdirektøren overskredet en grænse. - Lad os få en afklaring. Jeg mener, at vi har brug for en diskussion af, hvor grænserne går, sagde Thomas Krog. Venstres Oles B. Sørensen tog redegørelsen til efterretning, men han mente, at Orla Hav burde undskylde over for Marian Geller, at hun var blevet irettesat af en embedsmand og ikke af regionsrådets formand. - Hvis et regionsrådsmedlem skal irettesættes, så kan regionsrådets formand ikke uddelegere opgaven, sagde Ole Albæk (UP). i sin redegørelse forklarede Orla Hav, at Per Okkels havde fået hans godkendelse til at udtale sig. Orla Hav frygtede, hvis han selv udtalte sig, at det blot ville føre til en fortsættelse af den politiske diskussion. - Jeg ønsker ikke en grå forvaltning, og jeg vil nødig, at de sparer sig af frygt for kritik. Mit ønske er en forvaltning, der giver sig 110 procent, sagde Orla Hav.