Hospitaler

Regionsformand er en struds

SYGEHUSE:I debatten om fremtidens nordjyske sygehusstruktur fører den socialdemokratiske regionsformand en Orla Hav en strudsepolitik. Strudsen er bl.a. kendetegnende ved, at når den ser en farer eller et problem, stikker den hovedet i buske. Derved tror den, at når den ikke længere kan se farerne eller problemerne, så er de væk. Men enhver ved jo, at der ingen lunde er tilfældet. Når Orla Hav i den igangværende debat ikke vil diskuterer fremtiden for Aalborg Sygehus, et det udtryk for en strudsepolitik. Orla Hav argumenterer i debatten for, at det er særligt nødvendigt for Regionsrådet at kigger på Sygehus Himmerland, da dennes produktivitet kun kan opgøres til 83 i forhold til landsgennemsnit på 100. Af samme opgørelse fremgår det, at Aalborg sygehus har en produktivitet på 94. Disse produktivitetstal skal ses i sammenhæng med, at man i samme opgørelse har beregnet ”De tilrettede driftsudgifter, 2005”. Her har man beregnet, at de i 2005 for Sygehus Himmerland udgør ca. kr. 273 millioner og for Aalborg Sygehus ca. kr. 1.940 millioner. Som regionspolitiker bør vi have det klare mål, at produktiviteten på vores sygehuse minimum bør være som landsgennemsnittet, nemlig 100. Det betyder, at produktiviteten skal hæves med 17 pct. point på Sygehus Himmerland og seks pct. point for Aalborg Sygehus. Sættes dette i forhold til de opgjorte driftsudgifter betyder det, at der på Sygehus Himmerland er en latent effektivisering på ca. kr. 46 millioner - men en latent effektivisering på ca. kr. 116 millioner. Det er derfor åbenlyst, at fremtiden for Aalborg sygehus skal indgå i den igangværende debat. Når regionsrådsformanden vælger se bort fra dette faktum, vælger han at stikke hovedet i busken. Derfor er Orla Hav en struds...