Regionsmøde om kvægbrugets fremtid

EMNER 29. september 2002 08:00

Når organisationen Dansk Kvæg tirsdag 1. oktober holder regionsmøde på Landboskolen, bliver emnet: "Kvægbrugets muligheder i fremtiden" behandlet på mange fronter. Et af perspektiverne er, hvad der vil ske, hvis alle dyrepræmier og hektarpræmier fra EU låses fast til jorden på den enkelte bedrift, sådan, som EU-komissionen har foreslået. Herud over vil Dansk Kvægs formand, gårdejer Peder Philipp og direktør Preben Mikkelsen lægge op til en debat om blandt andet EU-politik, finansloven, udvikling af kvægrådgivningen og bekæmpelse af kogalskab og salmonellainfektioner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...