Lokalpolitik

Regionspolitik

Det var en god udmelding fra socialdemokraterne i amtet, at de også mener, ar regionplanen er alt for restriktiv. Vi er nødt til at åbne for noget mere aktivitet i landzone-områderne, hvis vi skal overleve i fremtiden her i Nordjylland. Udmeldingen om at alle landbrug over 75 dyr-enheder skal VVM-vurderes er i direkte modstrid med, hvad vi har brug for. Straks ser vi kredsformanden for Danmarks Naturfredningsforening tone frem på TVNord og klappe i sine hænder og rose forslaget. Vi har lige haft lukning af slagteriet i Hjørring, og man skal bare være klar over, at tingene hænger sammen. Ingen grise på landet - ingen slagterier i byerne.