Regionspolitikere får tilbudt studierejser

Regionsråd fastlægger klare regler for medlemmernes studierejser til udlandet

NORDJYLLAND:Hvert af de 41 medlemmer af det nordjyske regionsråd vil i løbet af en valgperiode - der er på fire år - kunne gøre sig forhåbninger om at komme på en studierejse til udlandet. Men der skal være klare regler for vilkårene for rejserne. De bestemmelser er regionen ved at få fastlagt. De konkrete planer for studierejserne skal forelægges for regionsrådet. Her skal rådet vurdere rejsernes formål, program og økonomi. Planen er i løbet af valgperioden at lave tre-fire studieture, hvor det enkelte regionsrådsmedlem så har mulighed for at bede om at komme i betragtning til en enkelt. - For regionsrådet har vi ikke haft klare regler. Det prøver vi nu få at få lavet. Hensigten er, at regionsrådsmedlemmer får mulighed for at komme ud og lære nyt, siger regionsrådets næstformand Ulla Astman (S). - Og det kan være vigtigt at komme ud. Med det gamle amtsråd var jeg med på studietur til Boston i USA. Her så vi på modtagelse af akutpatienter. især synes det var interessant, at for nogle læger var det en slutstilling at have opgaven med at tage imod patienter. Herhjemme er det ofte unge læger. Det giver en del gennemtræk i jobbene, og jeg tror at vil kunne lære noget her. På de danske sygehuse giver det afbræk andre steder, hvis lægen der tager imod patienten for brug for at tilkalde en overlæge, der så måske må forlade sit arbejde, siger regionsrådets næstformand Niels Kristian Kirketerp (V). Han tilføjer, at det formentlig er mest hensigtsmæssig at have klar regler for studierejser. - Ellers risikerer vi jo at blive kigget over skulderen, siger Niels Kristian Kirketerp men en hentydning til, hvordan regionen for lidt over et år siden kom i statsforvaltningens søgelys på grund af en planlagt budgetmiddag. Slutresultatet blev dengang, at middagen blev aflyst. I beskrivelsen af studierejserne hedder det, at det faglige indhold skal være forholdsvis bredt, således at rejserne dækker over et større udsnit af regionsrådets opgaver. Om niveauet for rejserne hedder det, at der regnes med fire dages varighed plus rejsedage. Indkvarteringen sker på tre-fire stjerners hoteller. Transport vil som udgangspunkt foregå med fly på økonomiklasse.