Hospitaler

Regionspolitikere venter på penge til nyt sygehus

NORDJYLLAND:Den sygehusstruktur, som et flertal i regionsrådet lægger op til, bygger i væsentlig grad på, at der kan bygges et nyt sygehus i Himmerland, som kan afløse de nuværende sygehuse i Farsø og i Hobro. Det store problem er økonomien, men her er ledende regionspolitikere fortrøstningsfulde. De peger på, at aftalen mellem regionerne og regeringen om regionernes økonomi netop giver mulighed for penge fra staten til nybyggeri. - Jeg tror på, at det ny sygehus i Himmerland kommer. Muligheden for at få penge til opgaven er skrevet ind i aftalen mellem regeringen og regionerne. Men det er umuligt på nuværende tidspunkt at få sat beløb på. Man skal jo også huske på, at der er to regioner, der ikke er færdige med deres diskussion om den fremtidige sygehusstruktur, siger den socialdemokratiske gruppeformand i regionsrådet, Ulla Astman Nielsen. De to regioner, der ikke har afsluttet deres arbejde med en fremtidige sygehusstruktur, er den midtjyske region og Region Syddanmark. Tidsplan på plads For en måned siden godkendte regionsrådet planen for en fremtidig sygehusstruktur, og i går blev en mere detaljeret tidsplan godkendt af et stort flertal i regionsrådet. Samtidig godkendte regionsrådet, at der hurtigst muligt skal laves en plan for en samling af sygehusfunktionerne for de to sygehuse i Aalborg. Spørgsmålet er, om der skal bygges et nyt sygehus uden for Aalborg, eller om funktionerne kan samles ved Sygehus Syd på Hobrovej. Beslutningen skal træffes senere på året. Selve tidsplanen for gennemførelsen af den ny sygehusstruktur gav en meget lang debat i regionsrådet, og der var mange kritiske bemærkninger vedrørende forløbet. Især var de kritiske bemærkninger rettet mod forløbet omkring sygehus Himmerland, hvor sygehuset i Farsø længe var truet af fuldstændig lukning, men nu kører videre, indtil der er lavet et nyt sygehus i Himmerland. - Det forløb har et tragikomisk skær. Det har været stor ståhej for ingenting, sagde Ole B. Sørensen (V). Hans partifælle Per Nielsen mente ikke, at løsningen omkring Himmerland er den bedste. - Men jeg respekterer flertallets afgørelse. Nu venter vi på et sygehus; det skal laves på en pløjemark og stå færdigt i 2017, sagde Per Nielsen. Også Vagn Kvist (R) kritiserede forløbet bl.a. omkring sygehusene i Himmerland. - Vi kan ikke være bekendt, som det er foregået, sagde Vagn Kvist. Flere dage pr. patient Socialdemokraten Anton Kirk Toft pegede på, at det store problem for det nordjyske sygehusvæsen er, at antallet af dage for indlæggelse ligger over landsgennemsnittet, der er på 4,2 dag, mens tallet for Nordjylland er seks dage. Men her får Nordjylland penge i forhold til landsgennemsnittet. I tidsplanen står sygehuset i Brovst til at blive nedlagt allerede fra 1. oktober. Flere regionspolitikere talte for at give en længere frist. Her blev resultatet, at den særlige politiske styregruppe, der skal se på de fremtidige anvendelsesmuligheder for sygehusbygningerne, skal afslutte sit arbejde inden 1. oktober. I gruppen sidder der både regions- og kommunalpolitikere. Om sygehuset i Nykøbing, der for en måned siden blev reddet fra lukning, sagde Kim Bennike (DF), at han frygtede, at sygehuset nu kører frem mod en stille nedlæggelse. Regionsrådets formand Orla Hav (S) erkendte, at processen har været meget svær, men han understregede, at regionen lever op til de målsætninger, som Sundhedsstyrelsen har sat.