Regionsråd ikke bag forslag til vagt

SF'er er utilfreds med, at rapport er sendt til høring i kommunerne uden politisk debat

Blandt andet foreslås lægevagten på det tidligere sygehus i Brovst nedlagt. Arkivfoto: Erik Sahl

Blandt andet foreslås lægevagten på det tidligere sygehus i Brovst nedlagt. Arkivfoto: Erik Sahl

NORDJYLLAND:Når Thomas Krog, SF-medlem af regionsrådet, bliver spurgt om sin holdning til et forslag om at erstatte ni vagtlæge-konsultationer med seks, må han svare, at der ikke er tale om et forslag, han har været med til at drøfte. Og dét finder han problematisk. For forslaget er i øjeblikket sendt til høring i blandt andet de nordjyske kommuner. Det er sket, uden at en betragtelig del af regionsrådets 41 medlemmer er blevet orienteret om forslaget endsige har taget stilling til det. Forslaget stammer fra en arbejdsgruppe med embedsmænd fra regionen, læger og andre sundhedsfaglige medarbejdere. Baggrunden er den generelle mangel på praktiserende læger og et stigende antal ældre læger, der er fritaget for at køre lægevagt. NORDJYSKE omtalte strukturanalysen 12. januar. I de følgende dage reagerede flere kommuner skarpt imod forslaget, og flere byrådsmedlemmer har kontaktet Thomas Krog for at få mere at vide om sagen. Problematisk proces - Problemet er bare, at jeg hverken har lod eller del i forslaget. Det er dybt utilfredsstillende, at regionen lægger navn til et forslag, der ikke har været drøftet i regionsrådet eller forretningsudvalget. Man iværksætter en høring blandt kommunerne og risikerer, at den sker på et helt skævt grundlag, fordi der ikke er gået en ordentlig politisk proces forud for høringen, siger Thomas Krog, der i dag rejser sagen i regionsrådets forretningsudvalg. Syv dage efter NORDJYSKE's artikler om forslaget blev regionsrådet dog orienteret skriftligt om forslaget. Det skete i en mail, hvori regionsrådsformand Ulla Astman (S) forsvarer fremgangsmåden. "Høringen i kommunerne er en del af en proces omkring rapporten og er et ønske fra de kommunale repræsentanter i Samarbejdsudvalget for almen læger. Rapporten er bestilt af dette udvalg og er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de praktiserende læger, kommunerne, sygehusene og administrationen i Region Nordjylland. Efter høringen i kommunerne forelægges rapporten Samarbejdsudvalget for almen læger med de høringssvar, der er kommet fra kommunerne. Det forventes, at Samarbejdsudvalget træffer afgørelse om at gå videre med processen. Herefter starter den politiske behandling i forretningsudvalg og regionsråd," skriver Ulla Astman. Hun nævner, at der planlægges en temadag for regionsrådet om rapporten: "Der bliver i den forbindelse god mulighed for at drøfte baggrunden for rapporten og indholdet af rapporten", skriver Ulla Astman.