Regionsrådsformand arvede en vigtig post

Det er stadig en nordjyde, der er i spidsen for Danske Regioners sundhedsudvalg

NORDJYLLAND; Kun en uge efter, at hun officielt havde overtaget formandsposten i Region Nordjylland kunne Ulla Astman (S) i går sætte sig på en ny vigtig formandspost. Det drejer sig om formandsposten i sundhedsudvalget under regionernes organisation Danske Regioner. Her efterfølger hun partifællen Orla Hav. Posten blev ledig, da Orla Hav i sidste måned blev valgt til Folketinget. Ulla Astman lægger ikke skjul på, at hun i god tid havde lagt billet ind på formandsposten. På det tidspunkt var der andre emner til formandsposten, men i slutfasen blev hun valgt uden modkandidat. På forhånd var det givet, at det var en socialdemokrat, der skulle besætte posten. Formandsposten i sundhedsudvalget er vigtig bl.a. i forhold til forhandlinger med regeringen. - Jeg er glad og overrasket over valget. Det er en post, som jeg kan bruge til at markere Danske Regioners holdninger og til at sættes fokus på sundhedsområdet. Der er en værdidiskussion, som jeg synes er vigtig, og det er afgørende at sikre, at vi ikke får et andenrangs sundhedsvæsen, siger Ulla Astman. Blandt de vigtige arbejdsopgaver nævner hun hele kræftpakken, forholdene omkring praktiserende læger og forløbet omkring patienter med kroniske lidelser. - En vigtig opgave er, at tilgodese patienternes interesser blandt andet ved at søge at undgå ventetider, siger Ulla Astman. Hun har i 10 år været aktiv først i amtspolitik og siden i regionspolitik. Begge steder har und været medlem af det overordnede sundhedsudvalg. Den ny regionsrådsformand overtager i øvrigt også Orla Havs plads i Danske Regioners forretningsudvalg. I alt har Danske Regioners sundhedsudvalg 11 medlemmer. Tre af dem er fra Nordjylland. Ud over Ulla Astman drejer det sig om regionsrådets næstformand Niels Kristian Kirketerp (V) og Thomas Krog (SF). I den nordjyske region er Ulla Astman indstillet på at koncentrere sig om sundhedsområdet og om vækstforum, hvor der er udsigt til, at hun skal overtage den formandspost, som Orla Hav havde. Derimod er de ny regionsrådsformand ikke medlem af NT`s bestyrelse, hvor Orla Hav havde formandsposten. I bestyrelsen for NT er Orla Hav blevet afløst af Henrik Ringbæk Madsen (S).