Lokalpolitik

Register kræver omtanke

Skal alle medlemmer af Folketinget offentliggøre aktier, bestyrelsesposter og andre økonomiske interesser i et register, der er offentligt tilgængeligt?

Ja, mener venstrefløjen og Dansk Folkeparti - nej, mener regeringen. I dag eksisterer registret allerede, men det er frivilligt at deltage, og især mange Venstre-folk har valgt at stå udenfor. Spørgsmålet er blevet aktuelt i forbindelse med Mariann Fischer Boels udnævnelse til EU-kommissær, hvor det har vist sig, at hun ikke har oplyst om to aktieposter på knap 300.000 kroner i alt. Argumenterne for et obligatorisk register ligger lige for. Det giver gennemsigtighed og åbenhed, så vælgerne ved hvilke interessekonflikter, der kan være tale om. Faktiske oplysninger er det bedste værn mod mytedannelser, som let forplumrer opfattelsen af politik. I forhold til flere nabolande er Danmark bagud - engelske og norske vælgere har langt bedre muligheder for at kende deres politikeres økonomiske interesser. Argumenterne imod et obligatorisk register er også vægtige. Grundlæggende er det naturligvis en privat sag, hvordan man bruger sine lovligt tjente penge. Ligeledes antyder registrets populære navn "ben-register" en alvorlig mistro til og uvilje imod de personer, der vælger at arbejde politisk - danskerne lider desværre i mange tilfælde af en ubegrundet og urimelig politikerlede. De fleste politikere har valgt at være det af overbevisning - økonomisk er det sjældent en guldgrube. Det er også vigtigt at afgøre, hvor grænserne går. Hvor stor eller lille skal aktieposten være, hvad med privat ejendom og hvad med bestyrelsesposterne: Skal den hjemme i fagforeningen eller idrætsforeningen også med? Hvad med pensionsopsparingen? Kan vi tillade politikere at have den placeret i eksempelvis A.P. Møller-Mærsk A/S, når de skal afgøre, om de vil tage imod et operahus fra Mærsk McKinney-Møller? Og hvad med kommunalpolitikerne, hvoraf en del er fuldtidsansatte? De får meget mere magt med kommunalreformen - skal vi også kende deres "ben"? Et obligatorisk register kan være en god ide, men det kræver megen omtanke og omhu. Også blandt vælgere med trang til at kigge i det.