REGLEMENT

[ DHF’s Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter. Afsnit 5.1 § 63 stk. 2 En kontraktforening, der har gjort sig skyldig i misligholdelse af en spillerkontrakt, vil i den resterende del af den løbende sæson ikke kunne indgå nye spillerkontrakter eller kunne leje spillere. DHF har aldrig tidligere anvendt ovenstående paragraf og derfor foreligger der ikke nogen praksis for, hvordan den skal anvendes.