Lokalpolitik

Regler bliver ikke ændret

Brønderslev Kommune venter på afklaring mellem KL og ministerium

BRØNDERSLEV:- Vi synes selv, at vi i Brønderslev Kommune følger reglerne, og vi har ikke i sinde at ændre på dem, før vi eventuelt pålægges det. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) afventer, at der kommer en afklaring mellem Kommunernes Landsforening og Socialministeriet omkring reglerne for forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Socialministeriet har indbragt Brønderslev Kommune - sammen med en række andre kommuner - for tilsynsrådet, for ikke at følge reglerne. Brønderslev Byråd svarer nu tilsynsrådet, at man synes, at man følger lovens bogstav. Ifølge loven skal forebyggende hjemmebesøg tilbydes mindst to gange om året til alle, der er fyldt 75 år. Eneste undtagelse er beboere på plejehjem. Brønderslev Kommune giver imidlertid ikke forebyggende besøg til personer, der i forvejen får praktisk bistand og pleje. Disse borgere får i stedet et visitationsbesøg med stort set samme indhold, ligesom der er en løbende kontakt med det personale, der servicerer dem, og som derfor også har fokus på forebyggelse. Jens Arne Hedegaard har rejst problematikken over for socialminister Henriette Kjær, og man afventer derfor en afklaring mellen Kommunernes Landsforening og Socialministeriet. Regeringen og Kommunernes Landsforening har vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der blandt andet skal sætte fokus på de forebyggende hjemmebesøg. Hvornår der kommer en afgørelse, er uvist på nuværende tidspunkt. - Flere kommuner gør det samme som os. Vi må nu se, hvad tilsynsrådet vælger at gøre, men vi har ikke aktuelle planer om at ændre praksis. Men pålægger tilsynsrådet os at gøre det, gør vi det sølvfølgelig, understreger Jens Arne Hedegaard. Det er Brønderslev Byråds opfattelse, at der skal flere penge på bordet fra Folketinget, hvis der skal foretages to hjemmebesøg årligt hos alle over 75 år.