Regler eller visioner?

Per Clausen fra Enhedslisten var (11.3.) nøgleperson i artiklen ”Kritik af fryns til embedsmænd”, som handlede om, hvor stor en katastrofe det var, at en lille håndfuld kommunalt ansatte havde deltaget i en Company Day i golf hos KMD. Bekymringen gik på, at medarbejderne simpelthen var blevet lokket til at deltage, at det at deltage sådan en dag var en klar overskridelse af grænsen for modtagelse af gaver og at der var tale om bestikkelse.

Man behøver ikke være en af vor tids største retoriske begavelser for at kunne argumentere imod de synspunkter, som Per Clausen ligger for dagen, og man kan med rette have ham mistænkt for at bruge denne begivenhed som en mulighed for at iscenesætte sig selv – og sit parti – det er set før. Der synes at være andre sager af større betydning, som Per Clausen kunne bruge sin energi på. Kritikken synes at miste sin skønhed, når man får fremstillet kommunes ansatte som uselvstændige individer, der ligefrem lokkes til at spille golf og at kommunen overskrider gavereglerne ved at lade nogle få ansatte deltage en dag, hvor de får forplejning for 150 kroner og måske er ”heldige” at vinde en lille sportstaske og tre golfbolde! Vor Herre bevares! Grundet denne ufrugtbare kritik fra Per Clausen skal Aalborg Kommune nu til at kulegrave, hvordan det her kunne ende så grueligt galt. De skal med andre ord til at bruge en masse af borgernes skattekroner på at lede efter procedurefejl. Dette kan kalde bekymrende panderynker frem hos os, der er med til at finansiere denne formålsløse optrævling. Vi må håbe, at både Aalborg Kommune og KMD fortsætter med at træde i karakter og ikke lader sig bøje som et svajende siv pga. en lille kastevind fra det yderste led på venstrefløjen. Globalisering, internationalisering, videndeling, erfaringsudveksling og andre synergiskabende aktiviteter finder ikke sted bag et skrivebord – hverken i den private eller offentlige sektor. Derfor giver det god mening, at også offentlige ansatte deltager i netværkslignende arrangementer, som en Company Day for langt de fleste betragtes som. Bestikkelse kan have mange iklædninger, men forklædt som golfspiller? Næppe! Når man ser på den måde, hvorpå verden er skruet sammen i dag, hvor relationer er afgørende for fremdrift i vores velfærds- og vidensamfund, og hvor der er fokus på samarbejde mellem det private og det offentlige, så er det tankevækkende, at det offentlige ikke har mulighed for at være med på samme præmisser som det resterende erhvervsliv. Består gaven i at vinde de tre golfbolde, eller i at udvide sine relationskompetencer! Skal vi styres af utidssvarende regler eller af visioner for fremtiden? Vi befinder os i en brydningstid, hvor der er behov for at gøre mange ting på nye måder. Det giver os et åbentstående vindue, hvor vi snarere skulle se på mulighederne frem for på bureaukratiske begrænsninger. Derfor er det også nødvendigt at give selv offentlige ansatte mulighed for at deltage i interaktion med omverdenen, uden at det skal på forsiden af landets aviser. Det burde være et fællesmenneskeligt grundvilkår, at man kan være med, hvor andre er med. Lad os komme væk fra denne spaltning, der trækker plovfurer mellem både sektorer og mennesker og lad os så i stedet ændre de regler og retningslinjer som ikke længere stemmer overens med de mål og visioner, vi har for vores fælles fremtid. Lad derfor offentlige ansatte lege med andre – også på golfbanen!