Regler for barselsorlov

Forældrene har ret til 52 ugers orlov på dagpenge

Arbejdsløshed 20. april 2003 08:00

?Jeg tror, at mange har interesse i at kende de nye regler om barselsorlov. Som mindre erhvervsdrivende er jeg usikker på reglerne - og som forhåbentlig kommende mormor vil jeg også gerne kende reglerne! !Efter reglerne fra foråret sidste år har forældrene ret til i alt 52 ugers orlov med udbetaling af dagpenge. Heraf er fire uger før fødslen og 48 uger efter fødslen. Af disse 48 uger har moderen ret til dagpenge i de første 14 uger, mens faderen har ret til dagpenge i to sammenhængende uger. Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen har forældrene ret til dagpenge i 32 uger, og disse uger kan forældrene dele frit mellem sig. De kan holde ugerne samtidigt, på skift eller i forlængelse af hinanden. Faderen kan yderligere vælge at bruge de første 14 uger efter fødslen. Perioden på 32 uger kan forlænges med otte uger, dog 14 uger hvis begge forældre har arbejde. I så fald nedsættes dagpengene forholdsmæssigt. Tilsvarende kan 8-13 uger af perioden på 32 uger udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt (dog inden barnet bliver 9 år). Denne regel giver mulighed for en periode med deltid i forbindelse med genoptagelse af arbejdet. Tvillingefødsel giver de samme rettigheder. Adoption giver ret til dagpenge i i alt 46 uger efter modtagelsen af barnet, såfremt det er et vilkår for adoptionen. Det vil det normalt være for adoption af små børn. Det var reglerne om dagpenge. For mange er der et indtægtsgab mellem dagpengesatsen og lønnen. Reglerne for dette gab skal findes i aftalen mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Ofte vil der være en overenskomst, der regulerer forholdet. Er arbejdsgiveren ikke organiseret, vil der ofte være en tiltrædelsesoverenskomst, således at en overenskomst anvendes helt eller delvist. Det vil være tilfældet for mange mindre erhvervsdrivende. For kvindelige funktionærer gælder yderligere den regel, at der er ret til halv løn i barselsorlov på 14 uger efter fødslen. Herfra trækkes sygedagpengene (som i dette tilfælde tilfalder arbejdsgiveren). Mange funktionærer vil gennem overenskomst være sikret væsentligt bedre. Som mormor fik De således svar på, at det er meget op til forældrene at lægge puslespillet. Og som arbejdsgiver fik De en anledning til at få afklaret, om De har forpligtelser efter en overenskomst - og i givet fald få denne studeret.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...