Regler for brandøvelser er tilstrækkelige

Redningsvæsen 13. september 2002 08:00

Frederikshavn, torsdag /ritzau/ Reglerne for, hvordan brandøvelser skal foregå, er gode nok. Det er konklusionen i et notat, som Beredskabsstyrelsen har udformet til Justitsministeriet. Det sker i kølvandet på brandulykken på Statsfængslet Kragskovhede i Nordjylland, hvor tre frivillige brandmænd onsdag mistede livet. Notatet er udformet af kolonnechef Torben Frederiksen, der er souschef i Beredskabsstyrelsens uddannelseskontor. - Jeg mener, at der med de præcise sikkerhedsregler, der findes i dag, er taget højde for ulykker. Man må have fortolket sikkerhedsrisikoen og muligheden for brandudbredelse forkert i forbindelse med øvelsen. Der må være sket noget helt uforudset. Hvis man har overholdt sikkerhedsreglerne, så burde sådan en ulykke ikke kunne ske - ikke under en øvelse, siger kolonnechefen. Torben Frederiksen understreger, at han ikke kender detaljerne i oplægget til øvelsen og derfor ikke har grundlag for at vurdere, om der er begået fejl. I reglerne for brandøvelser er det ikke skitseret, hvordan de enkelte øvelseshuse skal være bygget. Normalt er de bygget af sten eller cement og indrettet med de nødvendige nødudgange. Øvelsen i Kragskovhede foregik i et gammelt snedkerværksted, der er bygget af træ. - Vi anbefaler, at øvelser foregår i specielle brandhuse med flugtveje, men der er ikke regler for, at man ikke må bruge træhuse eller andre lokale objekter. Det er det lokale redningsmandskab, der skal sikre sig, at sikkerhedsreglerne ikke overtrædes, siger Torben Frederiksen. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...