Børnepasning

Regler for dyr i dagplejen skærpes

Børn og dyr skal holdes adskilt i dagplejen, og der skal laves kontrakter på alle hunde, katte og andre dyr.

Børn og dyr i dagplejen i Brønderslev Kommune skal i fremtiden opholde sig hver for sig.Foto: Bente Poder

Børn og dyr i dagplejen i Brønderslev Kommune skal i fremtiden opholde sig hver for sig.Foto: Bente Poder

I fremtiden skal børn og dyr i dagplejen i Brønderslev opholde sig hver for sig. Dyrene må som udgangspunkt ikke være sammen med børnene hverken ude eller inde, og der skal laves en særskilt kontrakt med alle dagplejere, der har hund, kat, kaniner eller andre dyr, hvor det præciseres, hvor dyrene skal være i dagplejens åbningstid. Det er en stramning for de dagplejere, der bor i den gamle Brønderslev Kommune, mens det er en videreførsel af de regler, der i flere år har været gældende i Dronninglund, og det er sket fordi reglerne skulle gøres ens overalt i den ny storkommune. Det er dagplejerne selv, der er nået frem til de nye regler - de er vedtaget i et elleve mand stort udvalg, der udgøres af dagplejernes og dagplejepædagogernes tillidsrepræsentanter. Nogle af dagplejere i Brønderslev er kede af stramningerne, fortæller dagplejernes fællestillidsmand, Anette Jensen. - Selvfølgelig har der været røre om det, det har der. Men vi har valgt at sige, at nu er vi to, der skal slås sammen, og så skal der være fælles fodslag. Selvfølgelig er der nogen, der er mere stødt over det end andre, der er en del forskellige holdninger, og det har jeg forståelse for. Alle dagplejere har haft mulighed for at give deres mening til kende, siger hun. Mange andre er dog godt tilfredse med reglerne, der blandt andet betyder bedre muligheder for at tilbyde dyrefri dagpleje til allergibørn eller til børn og forældre, der er utrygge ved løsgående hunde. Hund på kontrakt I praksis kommer det til at foregå sådan, at dagplejepædagogerne kommer ud til alle dagplejere, der har dyr, og så bliver der lavet kontrakter. Det kan være regler for, hvor hundens madskål skal stå, hvor katten skal opholde sig, eller det kan blot være en kontrakt, der går på, at en dagplejer har lov til at holde kaniner eller høns udenfor. - Det handler både om sikkerhed og hygiejne. De tager en snak med dagplejeren og finder ud at, hvordan det rent praktisk skal være i det enkelte hjem, siger leder af dagplejen, Runa Weinkouff. Dyrene må dog godt have lov at gå over det hele ved middagstiden, når alle børnene typisk ligger og sover. Selv om de nye regler er vedtaget, og man snart går i gang med at lave kontrakter, skal forældrene først inddrages i beslutningen efter nytår. - Vi er ikke nået så langt endnu. Det skal gerne op på møde i den nyvalgte bestyrelse til januar, siger Runa Weinkouff. At forældrene først bliver spurgt efter at reglerne er vedtaget begrunder hun med, at det er en form for personaleregler. - Der er altid mulighed for, at forældrene kan give indsigelser. Så vender vi det igen. Vi er kun akkurat lige begyndt og har lige meldt det ud til alle dagplejere, så nu skal vi se, hvordan det fungerer i praksis og hvilke fordele og ulemper, der er, siger Runa Weinkouff. Anette Jensen understreger, at der ikke er nogen dyr, der vil blive aflivet som følge af de nye regler. Hun peger på, at der godt kan laves mere lempelige regler for gamle, rolige hunde mens der vil blive stillet lidt skærpede krav ved nyansættelser. For det kan være svært for en gammel hund at vænne sig til de nye tider. - De er vanedyr ligesom mennesker er. Det kan godt være, at man f.eks. kan give en gammel hund lov til at ligge i sin kurv i bryggerset, mens børnene kommer ind, siger hun. Hvis en dagplejer mister sin hund og vil have en ny, skal der laves en ny kontrakt. Her kan man ifølge de ny regler ligesom ved nyansættelser begrunde et afslag med 'dagplejens manglende mulighed for at tilbyde dyrefri dagpleje'. Der er i alt 210 dagplejere i kommunen, og det er selvfølgelig langt fra alle, der har dyr i hjemmet. I Hjørring Kommune forsøgte man i foråret 2007 at indføre, at børn og dyr skulle være adskilt i dagplejen. Det affødte mange protester fra dagplejere og forældre, og det endte med, at hunden godt må være sammen med børnene. Dog med nogle få begrænsninger, bl.a. at børn og hunde aldrig må være alene sammen, og at de skal spise i hvert sit rum.