Regler for skoletimetal tolket forskelligt

MARIAGERFJORD:I Mariagerfjord Kommune gælder Skolestyrelsens påbud om ekstra timer en enkelt skole. En klasse i indskolingen på Rosendalskolen i Hobro modtog i årene 2003 til 2005 for få timer i naturfag og matematik. - Men allerede da Skolestyrelsen gjorde os opmærksom på tilfældet, gik skolen ind og kompenserede, så klassen i år har fået flere timer, siger stedfortrædende skolechef Preben Kyneb, Mariagerfjord Kommune. Årsagen til de manglende timer er, at Rosendalskolen fortolkede reglerne anderledes end Skolestyrelsen. Blandt andet anerkender styrelsen ikke, at det gør det ud for flere undervisningstimer, at klassen i halvdelen af timerne havde tilknyttet ekstra lærer. - Vi er blevet underkendt og retter naturligvis fejlen. Det er udmærket, at nogen holder øje med, at eleverne får den undervisning, de har krav på. Denne sag giver nok anledning til en drøftelse på møder med skolelederne, så vi er mere skarpe på, at reglerne holdes, siger Preben Kyneb. Rosendalskolens viceskoleinspektør Johnny Kræmer Jensen siger, at skolen ikke længere har problemer med timetallet. De yngste elever i indskolingen har i dag forlænget skoledag, der også medfører ekstra matematikundervisning. Rebild Kommune får også anmærkninger vedrørende én enkelt skole. Det er Blenstrup Skole, som i årene 2003 til 2005 fejlede på timevægten, hvad angår humanistiske fag og praktisk/musiske fag til 1. -3. klasse, samt naturfag til 4.-6. klasse. - Den daværende skoleleder gjorde ikke timerne op på den rigtige måde, men det er ikke muligt for os i dag at regne de faktiske tal ud, siger skolechef Per Larsen, Rebild Kommune. De berørte klasser får ikke tilbudt ekstra timer nu. Nogle klasser har forladt skolen. - Og de øvrige indhenter så rigeligt det tabte, fordi den ny Rebild Kommune giver langt flere undervisningstimer end minimumskravet, siger Per Larsen.