Lokalpolitik

Regler for spørgetid overtrådt i byråd

Spørgsmål fra borgerne skal behandles ens - kontroversielle eller ej

FREDERIKSHAVN:Det var en enlig svale, da borgmester Erik Sørensen på byrådsmødet i oktober undlod at svare på to skriftlige spørgsmål endsige orientere om, hvad spørgsmålene drejede sig om. SF havde rejst sagen og Paul Rode Andersen (SF) undrede sig såre: - Borgmesteren var i sin tid med til at indføre reglerne om skriftlige spørgsmål i Frederikshavn Byråd. I oktober var der så to spørgsmål fra borgerne, om to kontroversielle emner: Lukningen af Volstrup Skole og salget af Forsyningen. Det har altid været god latin, at såvel spørgsmål som svar blev læst op og at svarene efterfølgende blev sendt til spørgerne. En flot og god måde at behandle borgerne, tilhørerne og lytterne på. Jeg håber, der var tale om en enlig svale og at vi ikke fremover igen skal opleve, at nogle borgeres spørgsmål besvares i byrådssalen, mens andre mere kontroversielle og kritiske spørgsmål ikke får samme fair behandling. Borgerne skal behandles ens. Hans Jørgen Kaptain (V) var enig i SF¿s synspunkt: - Når vi har systemet, skal det respekteres. På mødet i oktober blev svarene delt rundt umiddelbart før mødet. Vi havde ikke mulighed for at læse dem igennem og så er det altså ikke let at forholde sig til. Borgmester Erik Sørensen havde ikke nogen egentlig forklaring på det pludselige kursskifte og demokratiske underskud - udover ¿at det jo var en meget tung dagsorden den aften...¿ Til gengæld lovede borgmesteren, at økonomiudvalget nu vil lave et serviceeftersyn af reglerne for spørgetid og komme med et oplæg til byrådet.