Aabybro

Regler for tilskud uændret i 2004

Folkeoplysningsudvalg kommer med hurtig udmelding

AABYBRO:Selv om der har været en del debat om reglerne for Folkeoplysningsudvalgets tilskud til foreningslivet, har et enigt udvalg besluttet, at reglerne, som blev indført i år, også gælder i 2004. - Vi fastholder principperne for fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger, så de gælder også i 2004. Vi kan endnu ikke sætte tal på tilskuddene, fordi vi ikke har fået lagt vores budget for næste år, siger Niels P. Falborg. - Der er tale om en meget rimelig fordeling af tilskuddet. Vi skal tilgodese børn og unge under 25 år, det gør vi med disse regler. Vi kan heller ikke blive ved med at ændre reglerne år for år. Foreningerne har krav på en stabilitet, siger formanden og tilføjer, at udvalget denne gang tidligt har meldt princippet for fordelingen ud. Reglerne blev ændret i efteråret 2002, så foreningerne ikke længere får 100 pct. tilskud til øvrige lokaleudgifter som el og varme, da antallet af medlemmer over 25 år modregnes. Der ydes fortsat 100 pct. tilskud til husleje og renter. Og der ydes også tilskud til medlemmer under 25 år. Det gav en del debat, da en række foreninger, som var i mindretal, ikke mener, de var informeret godt nok om ændringen, som blev indført med meget kort varsel, selv om den for de pågældende foreninger har stor negativ betydning for deres økonomi.