EMNER

Regler for toiletbesøg?

ARBEJDSPLADS:Den tidligere regering har ikke levet forgæves i forhold til indførelse af regelstyring og detailstyring. Nu går arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv ind for, at man skal betale for hver rygepause, man har behov for, i arbejdstiden. Og Skat i København vil indføre samme regelstyring. Hvad bliver det næste? Er det regler for, hvor mange gange, man må gå på toilettet, i arbejdstiden? Har arbejdsgiverne fuldstændig glemt noget, der hedder "almindelig sund fornuft", hvor den ansatte selv godt kan styre rimelighed og ikke rimelighed i, antallet af nødvendige pauser, i de daglige arbejdsopgaver? Pauser bliver jo ofte brugt til, at man lige få vendt en problemstilling eller en arbejdsopgave, som man skal have opdateret viden omkring, for at kunne komme videre i ens egne udførelse opgaverne. Foruden, at man som menneske, ikke er skabt til at arbejde syv timer i træk, med fuld koncentration omkring en opgaveløsning. I undervisningssystemet ved man faktisk, hvor længe man kan være fuld koncentreret, i forhold til indlæring. Det samme er gældende, i forhold til at løse arbejdsopgaver. Så arbejdsgiver, vi "ryger" ikke på firkantet regler og forbud, om håndtering af rygning, i arbejdstiden. Jeg går ind for, at man lader mine HK-medlemmer taget et ansvar for selv, at kunne administrere det nødvendige antal pauser i arbejdstiden, uden træk i lønnen. For god ordens skyld skal det lige nævnes, at jeg aldrig i mit lange liv har været ryger.