Regler for uigennemskuelige?

Tilbage efter det meste af en uges nærmest massiv mediestorm på først og fremmest en meget omtalt 37-årig, kvindelig efterretningsofficer, som er sigtet for pligtforsømmelse i forbindelse med afhøring af irakiske krigsfanger, står - desværre - billedet af en bemærkelsesværdig svag forsvarsledelse. På den ene side har ledelsen - af indlysende politisk-taktiske grunde - haft umådeligt travlt med at lægge afstand til, hvad der måske er foregået i den danske lejr i Camp Eden i Irak. På den anden side har ledelsen - ifølge de netop hjemsendte officerer - åbenbart ikke sørget for at orientere ordentligt om, hvor langt man egentlig må gå i sin afhøring af krigsfanger uden at overtræde Genèvekonventionen. Naturligvis kan tortur aldrig komme på tale. Aldrig. Men det nytter jo ikke noget, at den nu sigtede efterretningsofficer i forbindelse med sin uddannelse har lært, at det kan være en god idé at anbringe krigsfanger i bestemte stillinger i forbindelse med forhør for at "blødgøre" dem - uden samtidig meget tydeligt at minde om, at dén slags adfærd altså ikke går i forbindelse med arbejdet i Camp Eden. Regler må være til at gennemskue, også i en højspændt situation som den, en afhøring af krigsfanger altid vil være. Derfor kan det også virke underligt, at danske soldater åbenbart skal arbejde efter andre regler med en mildere fremfærd over for krigsfanger, sammenlignet med de metoder, som eksempelvis engelske må bruge - især set i lyset af, at irakiske fanger ofte bliver ført videre fra netop danske til engelske officerer. Den danske forsvarsledelse må med andre ord være vidende om, at der bliver taget helt anderledes håndfast på krigsfanger af officerer fra andre lande. Uden at gøre indsigelse. Krig er - heldigvis - ikke hverdag for Danmark, som strengt taget ikke har været ude i en siden 1864. Alene af dén grund kan sagen om de hjemsendte officerer godt virke lidt jomfrunalsk, også set i sammenhæng med, at der bestemt ikke bliver lagt fingre imellem - eller vejet ord og fremfærd på guldvægt - andre steder i en krig, der alene i løbet af fire dages blodige kampe i den hellige irakiske by Najaf har kostet mindst 360 shiamuslimske militsfolk livet.