Regler og love gælder også golfbaner

GOLF:I åbent brev her i NORDJYSKE til undertegnede spørger bestyrelsesformand for Hobro Golfbane, Ebbe Nyvang, hvor undertegnede blev af i golfsagen og undrer sig samtidig over det, han betegner som min pludselige opmærksomhed for den nyanlagte golfbane - en opmærksomhed, han har savnet i min tid som borgmester i Hobro Kommune og nu som gruppeformand i Mariagerfjord Kommune. Desuden kaldes min opfordring til at få bragt sikkerhed m.m. i orden for usaglig samt et forsøg på at dække over de mange fodfejl, jeg, ifølge Ebbe Nyvang, skulle have ansvaret for i den gamle Hobro Kommune. Hertil kan jeg kun sige, at jeg igennem alle årene har været en varm fortaler for golfprojektet og vi har fra tidligere Hobro Kommune altid været medspiller, så langt som loven tillod det. De "mange fodfejl", Ebbe Nyvang antyder, sigter angiveligt til køb af jord på ekspropriationslignende vilkår. Jeg kan berolige Ebbe Nyvang med, at samtlige handler i Hobro Kommune på såvel almindelige som på ekspropriationslignende vilkår altid har været behandlet af byrådet. At sagen vedr. golfbanen ikke var omkring byrådet skyldes udelukkende, at Hobro Kommune ikke økonomisk var inddraget i handlen. At Skat efterfølgende ikke umiddelbart vil acceptere Hobro Kommunes ageren i den sammenhæng er beklagelig, men har for så vidt ikke noget som helst med golfbanens overholdelse af bygge- samt ibrugtagningstilladelser at gøre. Det undrer mig, at mit besøg hos golfnaboerne udløser så megen harme og vrede hos Ebbe Nyvang. Jeg har i alle årene som borgmester og senere som medlem af Mariagerfjord Byråd stort set kun betragtet "golfsagen" fra golfbanens synsvinkel. Jeg finder, at tiden er inde til, at vi alle erkender, at vi står overfor et godkendelsesmæssigt problem. Vi løser ikke denne sag ved fortsat strudsepolitik. Ebbe Nyvang opfordrer mig til at få en besigtigelse af banen ved baneudvalgsformanden, der gerne vil vise rundt og give et fagligt svar på mine kritikpunkter. Jeg stiller selvfølgelig altid op, men vil dog opfordre til, at invitationen også gælder naboer, DN samt øvrige interesserede. Lad os dog alle se og høre det samme - på samme sted og på samme tid. Ebbe Nyvang betvivler i sit indlæg, at jeg har større kompetence med hensyn til banesikkerhed end Dansk Golfunions konsulent, der har sagt god for sikkerheden. For mig handler sagen udelukkende om, hvorvidt vilkårene i ibrugtagningstilladelsen er opfyldt eller ej. Regler og love gælder også golfbaner, hvad enten man synes om det eller ej.