Redningsvæsen

Regler overtrådt ved forfærdelig brandøvelse

For få instruktører til røgdykkere

FREDERIKSHAVN:Brandøvelsen på Statsfængslet Kragskovhede, der 11. september kostede tre frivillige brandfolk livet, foregik ikke efter reglerne. Beredskabsstyrelsen har vurderet omstændighederne omkring ulykken og i en rapport til Frederikshavn politi fremgår det, at der er sket tilsidesættelser af diverse vejledninger og anvisninger under brandøvelsen. Det bekræfter politiinspektør Stig Lundbo, der ikke ønsker at uddybe, hvilke regler der er overtrådt. Men hos Beredskabsstyrelsen forklarer kolonnechef Torben Frederiksen fra styrelsens uddannelseskontor, at der ikke var det tilstrækkelige antal instruktører per røgdykkere. - I vores vejledninger og anvisninger står der blandt andet, at der under øvelser skal være en instruktør med for hver to brandfolk, der sendes ind i brændende bygning. Her var der fire mand og kun een instruktør, siger han til DR Nordjylland. Han mener dog også, at det ikke i sig selv er strafbart at undlade at følge Beredskabstyrelsens vejledninger og anvisninger. Han mener, at det er op til Arbejdstilsynet at tage endelig stilling til, om brandchef Hans Jørgen Pedersen skal søges straffet eller ej. Men inden Arbejdstilsynet træffer den beslutning mener politiinspektør Stig Lundbo, at Beredskabsstyrelsens holdning til det strafbare afspekt er vigtig, og Stig Lundbo har nu bedt om en officiel udtalelse med en juridisk vurdering af overtrædelserne. Den første rapport var af mere teknisk art. - Og når vi så har vurderingen fra Beredskabsstyrelsen vil Arbejdstilsynet blive inddraget i sagen igen, forklarer Stig Lundbo. Politiet har allerede rejst sigtelse mod brandchef Hans Jørgen Pedersen for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38. Den paragraf fastslår at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.