Regler på vej

KØBENHAVN: Rockerloven er vedtaget. Og rundt omkring i landte gør politi, skattevæsen og kommuner sig klar til kamp mod organiseret kriminalitet. Men der mangler stadig en afklaring af, nøjagtigt hvor mange oplysninger de forskellige instanser må udveksle. Persondataloven og loven om registersammenkøring kan spænde ben for mange samarbejder og dermed skade mulighederne for at finde frem til bagmændene i den økonomiske kriminalitet. Hvad der et rigtigt og forkert skal afgøres af juristerne. Derfor har justitsministeriet nedsat et udvalg, som i løbet af de kommende måneder skal granske lovgivninger for at lave et sæt retningslinier for, hvornår og hvordan myndighederne kan udveklse oplysninger. Udvalget ventes at barsle kort efter sommerferien. søp