Skolevæsen

Regler skal være bindende

SKROTNING: Ugens emne: Er det en sag for danske politikere, at tidligere danske færger skrottes i Indien? Kære Rikke Der er penge i skidtet! Også når det gælder gamle færger. Derfor sendes gamle danske færger til ophugning på Alang stranden i Indien. Danmark og Indien har godt nok begge tiltrådt Baselkonventionen, som skulle sikre at "affaldsturisme" ikke opstår, men det sker alligevel. Pengemænd tjener fedt på, at færgerne ophugges under kummerlige miljø- og arbejdsmiljøforhold. Der dør et menneske om dagen pga arbejdsulykker på stranden i Alang og miljøet forurenes med asbest, kviksølv og olie. Jeg mener, at den danske regering må tage handling straks! Med venlig hilsen Karen Kære Karen Enig! Vi arbejder på, at der i fremtiden også vil være penge og fordele i en effektiv miljøstrategi. Når Danmark ligger blandt de mest aktive lande i miljøspørgsmål, så er det helt i tråd med vores politik at feje for egen dør, før man fejer for andres. Det primære mål må være at skabe opmærksomhed nationalt og internationalt for at gøre opmærksom på forholdene, og der igennem få bedre og mere klare regler. Det er et oplagt emne at tage med på miljørådsmødet i EU i juni. Og der satse på bindende regler for forsvarlig ophugning. Med venlig hilsen Rikke Kære Rikke Det basale må være, at man behandler affaldet, der hvor det frembringes. Sådan sikrer man bedst, at der frembringes så lidt farligt affald som muligt, og at det bortskaffes mest hensigtsmæssigt. Dette er netop i tråd med Baselkonventionen. Jeg mener, at den danske regering burde være gået langt stærkere ind i sagen om de skrotningsmodne færger. Først og fremmest ved at lade udenrigsministeriet håndtere sagen fra starten af, og nu ved at indberette Danmarks og Indiens uenighed om fortolkningen af Barselkonventionen, så konventionen atter kan få mening. Indien modtager farligt affald, hvilket er i modstrid med konventionen. Miljøproblemer er grænseoverskridende, derfor skal de løses globalt. Med venlig hilsen Karen Kære Karen I Baselkonventionen fra 1989 var der enighed om at forbyde eksport af giftigt affald fra rige lande til udviklingslandene. I 1995 sendte de nordiske lande, på grund af svagheder i konventionen, et forslag om strengere retningslinjer. Hvad skete der! Jacques Santer gav besked på at trække forslaget tilbage inden 24 timer. Hvis ikke, ville landene blive stævnet for EU-Domstolen for at have optrådt uafhængtigt af Unionen. Danmark er foran EU i miljø-spørgsmål. Men vi har dummet os ved ikke at skride ind i tide i denne sag. Venlig hilsen Rikke Kære Rikke Jeg er enig i, at Danmark har dummet sig ved ikke at skride ind i tide i denne sag. Og regeringen nægter forsat at gribe til handling. Jeg synes, at det er fint, at ejerne af skrotningsmodne skibe forsøger at helgardere sig mod skrotning under urimelige forhold igennem deres salgskontrakter, men det er ikke nok. Der skal være bindende aftaler i FN-regi, og når det viser sig, at de ikke fungerer, må politikerne tage handling. Den danske regering har desværre ikke dette mod, hvilket koster et menneskeliv om dagen på stranden i Alang. Med venlig hilsen Karen Kære Karen Regeringen burde i første omgang lægge et pres på den Indiske regering ved at inddrage bistandsmidlerne. Selv om den indiske regering har bedt om at bistanden fra Danmark bliver udfaset, så bør man naturligvis fjerne hjælpen med øjeblikkelig virkning, hvis man ikke ønsker en saglig dialog med den danske regering. Miljøministeren påstår, at Danmark bruger alle til rådighed stående midler for at klare sagen med de skrotningsmodne skibe. Prøv fx at lukke pengekassen så kommer de fleste til fornuft. Med venlig hilsen Rikke Karen Touborg er 32 år, bor i Valsgaard ved Hobro og er folketingskandidat for SF i Hobro-kredsen. Hun er cand.scient. (biolog) og arbejder på vindmøllefabrikken Siemens Wind Power i Aalborg som miljø- og sikkerhedsmedarbejder. Hun og manden Morten har datteren Johanne på tre år, der snart bliver storesøster. Rikke Karlsson er 39 år og bor i Hjedsbæk ved Suldrup med sine tre børn. Hun har blandt andet været socialarbejder og underviser på efterskole, ligesom hun har været ansat som skoleleder på en specialskole for adfærsvanskelige unge. Fra august 2003 optaget på studier med henblik på videre uddannelse. Hun er opstillet til Folketinget for Dansk Folkeparti i Frederikshavn-kredsen.