EMNER

Reglerne er holdt

SVIN:Hermed et kort svar på indlægget af Jens Romme i NORDJYSKE 20. februar om min ansøgning om lov til at udvide svinebesætningen: Det kunne jo være, at den påtænkte stald blev udstyret med et ventilationsanlæg, der fjerner lugtgener, og stalden påtænkes opført på åben mark i tilpas afstand fra naboer. Hvad angår din skepsis om min opgørelse af dyreenheder, DE, er det helt afgørende for mig, at de kommunale og amtskommunale kontrolinstanser har godkendt opgørelsen uden bemærkninger. Jeg opgiver at forklare dig den. Du underskriver dig som formand for SF i Nibe kommune. Med din brug af superlativer sætter du dine partimedlemmer i et særdeles dårligt lys, hvad jeg i øvrigt ikke mener, de har fortjent, da jeg har stor respekt for folk med politiske meninger, bare de forbliver debatterende og saglige. Da du ikke formår at debattere på denne måde, er dette mit sidste indlæg angående dine påstande.