Lokalpolitik

Reglerne er revideret for lån af kommunale lokaler

SÆBY:Sæby Byråd har vedtaget en revision af regelsættet for udlån af kommunale lokaler. Revisionen er affødt af, at Sæbys nye kulturhus snart tages i brug. Regelsættet gælder gymnastiksale, Stensnæshallen i Voerså, skolelokaler, Medborgerhuset i Sæby, det nye kulturhus, Aktivitetscentret Algade 3 i Sæby og lokaler på Sæby Rådhus. Der kan, fremgår det, normalt ikke lånes eller lejes lokaler ud til private festarrangementer, agitation ,behandling, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Lokaler må dog godt udlånes til debat eller orienteringsmøder om de to sidstnævnte emner. De kommunale lokaler kan heller ikke udlånes eller lejes af private virksomheder til kommercielle arrangementer - og i den forbindelse opfattes selvejende institutioner, der modtager kommunal støtte ikke som privat virksomhed. Af regelsættet fremgår det videre, at foreninger må bruge Medborgerhuset iSæby, det nye kulturhus, Aktivitetscentret Algade 3 og lokaler på rådhuset til politiske høringer og valgmøder eller tilsvarende, når der vel at mærke er offentlig adgang til arrangementerne. Foreninger, der ønsker at låne lokaler af SæbyKommune, har pligt til at gøre sig bekendt med de regler og instrukser, der gælder. Inden byrådsvedtagelsen havde revisionen af udlånsreglerne været behandlet i børne- og kulturudvalget og i økonomiudvalget.