Reglerne skal være ens for alle

{ MARIAGERFJORD: Det var et enigt byråd, der torsdag aften vedtog, at der fremover skal være ens vilkår for handicappede og ikke-handicappede børn i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner. Fremover vil forældre til handicappede børn ikke få økonomisk særbehandling, men må betale det samme som alle andre forældre, der har børn i en daginstitution. Der vil dog gælde særlige regler, hvis et handicappet barn er i en daginstitution udelukkende af behandlingsmæssige årsager. De nye regler træder i kraft ved årsskiftet. Ny lokalplan på vej for Dania { MARIAGERFJORD: Der skal tages hensyn til virksomheden FLSmidts ønske om at udbygge sit forsøgsanlæg i Dania, når Mariagerfjord Kommune går i gang med at lave en ny lokalplan for området. Det sagde byrådet ja til på sit augustmøde. Formand for teknisk udvalg Preben Christensen (S) forklarede, at den gamle lokalplan fra Mariager Kommune skal laves om, så der ikke længere er både boliger og erhverv i område 6. Det imødekommer FLSmidts ønske om en højere støjgrænse. Virksomheden har nemlig udtrykt frygt for, at kommende beboere i området kunne påvirke byrådet til at skærpe støjkravene, og det kan virksomheden ikke leve med. Ja tak til millionarv { MARIAGERFJORD: Byrådet har sagt ja tak til en arv på 37 mio. kr., som det har til gode fra de nedlagte amter og kommuner.