Regn ødelægger markerne

-Det er bare træls og deprimerende for landmændene, siger planteavlskonsulent Jørgen Evald Jensen, LandboNord, Brønderslev på spørgsmålet om hvordan afgrøderne hos landmændene i Han Herred klarer sig i den vedvarende regn. Mange landmænd oplever i disse dage, at deres afgrøder står under vand, og sæden rådner eller de allerede spirede planter drukner på grund af iltmangel, og det er ikke bare lidt deprimerende, men også en økonomisk belastning, siger Jørgen Evald Jensen. Eksempelvis koster det ca. 500 kroner at efterså en hektar byg, dertil kommer arbejdsløn og driftsmidler til maskinerne. Hvis landmanden må opgive at efterså mistes høstudbyttet på 4.000-4.500 kroner. Og den aller værste situation er, hvis han slet ikke får sået, så mistes hektarstøtten på 2.400 kr., dermed er tabet omkring 6.000 kroner pr. hektar. Problemerne er værst for den vårsåede byg og majs, hvorimod vinterafgrøderne klarer sig bedre. På de lave arealer har det været kniberi med at få gyllen kørt ud, og der må man i visse tilfælde helt opgive at så endnu. Hvis vejret meget hurtigt ændrer sig til den stabile side, kan man nogen steder nå at så om, men når vi kommer hen omkring omkring 1. juni vil det knibe med at få byggen modnet. En majsafgrøde vil klare sig lidt bedre, idet den ikke skal modne, men bruges til ensilering. - Nogle arealer i Han Herred er gået til. Hvor store arealer der er tale om, har vi ikke noget overblik over, siger Jørgen Evald Jensen. - En klimatolog oplyser, at vejret er helt normalt. I de tidligere forårsmåneder havde vi en periode uden nedbør, og derfor synes vi, at det regner hele tiden. Det er ikke bare noget vi synes, for det regner nemlig hele tiden, og det er den situation, at vi har fået et kvartals regn på de tre uger, der giver landmændene problemer, siger Jørgen Evald Jensen. En af egnens landmænd, Karl Aage Jespersen, Holmsø, fortæller, at han har problemer med de vårsåede afgrøder. Byggen på de lave jorder ser gul og vandlidende ud, og tre hektar majs har lidt så stor skade, at der nok skal sås om, vel at mærke hvis vejret ændrer sig. Men det er ikke bare de nysåede marker, der er problemer med. Karl Aage Jespersens 140 malkekreaturer skulle have været på græs for 14 dage siden, men det har han måtte udsætte, markerne kan ganske enkelt ikke bære kreaturerne. - Men på grund af en god majshøst sidste år, har vi foder nok til vore kreaturer lang tid endnu, siger Karl Aage Jespersen Han venter på at komme igang med grønthøstning til ensilering, men også dette må afvente bedring, markerne kan ganske enkelt ikke holde til at køre på. Derfor bliver græsset for groft, og giver dermed en ringere kvalitet. Erik Danielsen, Planteskolen Bakken i Aggersund, der er målestation for nedbør, oplyser, at den gennemsnitlige nedbør i april måned er 39 millimeter, og der blev målt 63. Problemet forstærkedes ved, at det meste af regnen faldt sidst på måneden. 27. og 29. april faldt der begge dage 16,5 mm. I maj måned er gennemsnittet 38 mm. og indtil i går morges var der registreret 81,3 m.m. I februar var der derimod et underskud på 14 mm. og i marts 26. I marts er gennemsnittet 39 mm., men der faldt kun13 mm.