EMNER

Regnestykket

] Satspuljepengene er uddelt siden 1990, hvor det blev aftalt, at der hvert år skal tages en lille del af overførselsindkomsterne til en pulje, som skal deles ud til sociale formål blandt andet til udsatte grupper. Alle partier bortset fra Enhedslisten er med i forliget, og pengene kan kun uddeles, hvis der er enighed. Satspuljen er på 540 millioner for 2005. ] Derudover bliver der løbende afsat penge på finansloven til forskellige tiltag. Blandt andet afsatte regeringen på den seneste finanslov 50 millioner kroner til udsatte grupper. ] De udsatte grupper er i følge regeringens definition hjemløse, prostituerede, stofminisbrugere, alkoholmisbrugere og sindslidende. I følge Rådet for Socialt Udsatter er der mellem 50.000 og 100.000, der kan kaldes socialt udsatte. ] Det sagde Anders Fogh Rasmussen onsdag den 8. december i Folketingets spørgetid: ] - Siden vi trådte til som regering, er der bevilget omkring fem milliarder kroner ekstra til de mest udsatte grupper i vores samfund. ] - Altså det, der er det afgørende, det er jo, at der altså er bevilget omkring fem milliarder kroner mere til de socialt udsatte, til gavn for de mennesker, som virkelig har hjælp behov. Det sagde Venstres politiske ordfører Jens Rohde onsdag den 15. december under finanslovsdebatten. ] - Der bruges i dag fem milliarder kroner mere på de udsatte grupper end i 2001. ] Det sagde Jens Rohde i går: ] - Det er mig, der har misforstået tallet på de fem milliarder kroner. De fem milliarder er penge, der bliver brugt til de udsatte grupper, men det er rigtigt nok, at det ikke er udtryk for en stigning i forhold til 2001. ] I et notat fra Finansministeriet og Socialministeriet fra den 15. december forklares Anders Fogh Rasmussens udsagn om de fem milliarder på følgende måde: ] - Tallet udgjorde summen af satspuljebevillinger til udsatte grupper fra satspuljeaftalerne for 2002-2005 tillagt regeringens finanslovsbevillinger til de udsatte grupper i finanslovaftalen for 2005.