Regning for at lade bilnøglen sidde: 152.000 kroner

Forsikringsselskaber ændrer praksis og vil ikke længere automatisk erstatte stjålne biler, hvor nøglen sad i

Forsikringsvirksomhed 3. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Der er al mulig grund til at huske at tage bilnøglen ud af tændingslåsen fremover - også selv om du bare skal et minut ind til bageren efter rundstykker eller ind at betale benzinregningen på tankstationen. Flere af landets forsikringsselskaber har ændret praksis og nægter nu at udbetale erstatninger til bilister, der efter deres mening har været groft uagtsomme ved efterlade nøglen i bilen, som dermed er nem at hugge. Hidtil har selskaberne allerhøjst reduceret udbetalingen en smule. Men en mand, der skulle ind at købe en cigar på en tankstation, har netop fået noget andet at føle. Og dén afgørelse kommer formentlig til at danne skole for resten af forsikringsverdenen. Manden var væk i mindre et minut, mens bilnøglerne stadig sad i hans Mercedes, som stod seks meter fra ham - ude foran tankstationen. Ikke desto mindre formåede en tyv at stikke af med vognen, som blev fundet en halv time senere i nærheden, men nu totalt smadret. Selv om der hidtil har været praksis for noget andet, har hans forsikringsselskab besluttet at håndhæve forsikringsaftalelovens paragraf 18. Her står der, at erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis man har været groft uagtsom. Det mener man, manden har været, og derfor går han nu glip af 152.000 kroner for forglemmelsen, som bilisten selv mener, det var. Manden indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring, men her har man også nu sagt god for, at forsikringsselskabet er i sin gode ret til at nægte at give den bestjålne det sekscifrede beløb. Direktøren for Ankenævnet for Forsikring, Henning Jønsson, er ikke i tvivl om, at forsikringsselskaberne med dén afgørelse vil afvise krav fra folk i lignende situationer. - Derfor er der al mulig grund til at advare folk mod at lade nøglen sidde i tændingslåsen, selv når de forlader køretøjet for et kort øjeblik, siger han. I et indlæg i det seneste nummer af tidsskriftet Forsikring lægger han dog ikke skjul på, at han synes, det er en hård straf, når forsikringsselskaberne pure nægter at udbetale eksempelvis 152.000 kroner. - Det var måske værd for selskaberne at overveje, om ikke deres interesser var bedre tilgodeset ved en reduktion af erstatningen i stedet for et bortfald, skriver han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...