Lokalpolitik

Regning på 120.000 kr. efter fraflytning Bet: Boligforening må bruge penge fra dispositionsfond efter misligholdelse af lejlighed

SÆBY:Boligforeningen af 1942 i Sæby Kommune har fået en alvorlig bet i forbindelse med en lejers fraflytning. Da lejeren flyttede efter at have boet en snes år i lejligheden fik boligforeningens mandskab lidt af et chok, da boligen blev synet. Det konstateredes, at lejeren kraftigt har misligholdt boligen beliggende i en af boligforeningens mindre afdelinger med kun ni boliger. Udgiften til at gøre lejligheden klar til en ny lejer løb op i knap 120.000 kr. Heraf skal boligforeningen betale ca. 32.000 kr. til istandsættelse som almindelig vedligeholdelse, idet der er taget hensyn til, at lejeren har boet ca. 20 år i boligen. Sædvanligvis beløber den den almindelige vedligeholdelse op i mellem 10.000 0g 15.000 kr. i lignende situationer. Fraflytterens andel af istandsættelsesudgiften er beregnet til 87.713 kr. Men boligforeningen anser det for højst usandsynligt, at det store beløb eller blot en del deraf bliver betalt af den fraflyttede lejer. Afdelingens henlæggelser til tab ved fraflytninger er ca. 26.000 kr. Det er normalt tilstrækkeligt til dækning af eventuelle tab. Henlæggelserne retableres i øvrigt over en kort årrække. Det ventes, at der på kort sigt skal ske en større renovering med bl.a. udskiftning af tagsten i den lille afdeling. Derfor ville tabet ved fraflytningen fra den stærkt misligholdte lejlighed havde stået store konsekvenser for lejerne afdelingen, hvis der ikke var blevet skredet til en ekstraordinær fremgangsmåde. Den har boligforeningens bestyrelse nu fået Sæby Byråds økonomiudvalgs accept af. Den går på, at der helt ekstraordinært bruges 75.000 kr. af boligforeningens dispositionsfond. Den var ved udgangen af 2002 på ca. 714.000 kr. Slutmålet er, at den skal op på 1,9 mio. kr. Der tages kun af dispositionsfonden i helt ekstraordinær situationer. Bestyrelsen har vurderet, at fraflytningen et helt ekstraordinær med risiko for økonomiske problemer i den lille afdeling. Derfor søgte bestyrelsen om at bruge 75.000 kr. af fonden til dækning af afdelingens tab. Det kræver kommunens godkendelse - og den har økonomiudvalget altså nu givet.