Regning skal betales

SKAT:Man kan ikke leve af skattestigninger. De 10 kroner, som hr. Jensen skal betale i ekstra skat, hvis S-SF får lov at bestemme, dem bruger han ikke kos købmanden. Dermed mister staten de første to kroner i moms. De otte kroner, købmanden kunne have beholdt, udbetales nu ikke i løn til medarbejderne. Her mister staten de næste fire kroner i skat. De fire kroner, som medarbejderen skulle have udbetalt i løn, bruges ikke hos frisøren, og her ryger der 0,80 kr. i moms. Frisørens 3,20 kr. kan ikke udbetales til løn, så dermed mister staten endnu 1,60 i skat. Sådan kører karrusellen videre. Det stopper imidlertid ikke her - det lavere forbrug skaber flere arbejdsløse og dermed stiger statens udgifter til dagpenge mv. Det er derfor en helt igennem dårlig ide at sætte skatter og afgifter op, som S-SF har tænkt sig at gøre. Skat er statens måde at indkræve en procentdel af landets produktion/fortjeneste på. Skal de offentlige indtægter øges, så skal det ske igennem en forøgelse af produktiviteten og ikke via en højere procentsats. Højere produktivitet opnås igennem solide rammer for landets erhvervsliv samt gunstige vilkår for investeringsvillig udenlandsk kapital. Dette opnås ikke ved at sætte selskabsskatten op samt indføre en række afgifter for erhvervslivet, som S-SF har tænkt sig at gøre. Der skal mere gang i det danske forbrug - det private vel at mærke. Det får vi kun ved, at forbrugerne føler sig trygge, når det gælder fremtiden. Lave renter og lav inflation er med til at hjælpe på dette. Danmark kan kun opretholde det lave renteniveau, hvis resten af verden har tillid til os. Det har de nu, men det skyldes den sunde økonomiske politik, som er blevet ført de seneste år. Anker Jørgensen fik Danmarks kreditværdighed sat ned - det samme vil ske under Helle & Villy. Stort set alle vælgere ønsker det danske velfærdsamfund, men iflg. meningsmålingerne så glemmer de fleste, at regningen skal betales.