Regning ved anparter

?Min kone og jeg er begge på pension. Vi har for nogle år siden tegnet nogle anparter i 94 og har nu fået en skatteregning på 40.000 kr. Hvad skal vi gøre? Vi har ingen formue og har kun vores pension. Hvor stort er rådighedsbeløbet? Kan vi få gældssanering? !Hvis De alene har gæld til det offentlige, skal De ikke søge gældssanering hos Skifteretten, men eftergivelse hos Told og Skat. De vil hos Told og Skat kunne få vejledning om udfyldelse af ansøgningsblanketten. De skriver ikke, hvad der er sket med anparterne. Typisk vil det være således, at De fortsat er ejer af erhvervsmæssige aktiver som skibe eller ejendomme. I så fald er det ganske vanskeligt at få gældssanering, idet der jo er en vis chance for, at De ved salg af aktiverne kommer til penge. De må således undersøge, hvad der er sket med anparterne. Ind i mellem er der sket dét, at anparterne er tvangssolgt som følge af, at De ikke har betalt de indskud, som De har forpligtet Dem til. I så fald vil De typisk have en resthæftelse overfor de øvrige anpartshavere, som De ejede erhvervsaktiverne sammen med. I så fald vil De uden problemer kunne søge gældssanering. Det sker ved at udfylde et ansøgningsskema til Skifteretten, som herefter indkalder Dem til et møde. Skønner Skifteretten, at der er udsigt til, at De kan få gældssanering antages på statskassens regning en advokat, som skal hjælpe Dem med at komme med et realistisk forslag til gældssanering. Gældssanering bygger på, at Deres gæld nedsættes til et beløb, som De med rimelighed kan afdrage over typisk fem år. Når rimelig faste udgifter er fratrukket, vil De normalt være i stand til at afdrage den del af husstandens indkomst, som overstiger 6.000 kr. månedligt. Såfremt Deres kone også havde anparter, skal der indleveres to ansøgningsskemaer.