Lokalpolitik

Regning venter på Løkke

”De danske kommuner har udvist en fantastisk forandringsparathed. De har holdt fokus på det slutresultat

Ole Vagn Christensen

Ole Vagn Christensen

SNYDT:Lars Løkke skriver her i NORDJYSKE: , vi gerne vil opnå, nemlig en bedre og mere effektiv offentlig sektor. Kommunalreformen, opgavereformen og udligningsreformen udgør et serviceeftersyn, som stort set alle var enige om var tiltrængt, inden vi gik i gang. Men Socialdemokraterne, og visse dele af fagbevægelsen, har valgt at bruge kræfterne på at skræmme livet af brugerne af den offentlige service frem for at deltage aktivt, konstruktivt og seriøst i den mest omfattende ændring af det ”offentlige Danmark” i mere end 30 år.” Dette er den rene usandhed. Hvem udsatte udligningsreformen, som der var hårdt brug for, for fem år siden? Det var det nye regime bestående af V&K og Dansk Folkeparti. Hvem afviste at snakke om en udgiftsreform, som var et krav fra Socialdemokraterne for at indgå i kommunalreformen? Det var V&K og Dansk Folkeparti. Hvem fastsatte rammen for kommuneforhandlingerne? Det gjorde regimet V&K og Dansk Folkeparti. Hvem fastsatte, at serviceniveauet i kommuner, som havde nydt godt af den manglende udligningsreform, fik lov til at beholde deres serviceniveau ved at hæve skatten? Det gjorde regimet V&K og Dansk Folkeparti. Hvem fastsatte også, at kommuner, der havde måttet leve med socialforringelser gennem fem år på grund af en manglende udligningsreform, nu ikke med den nye udligningsreform fik mulighed for at rette op på serviceniveauet - størstedelen af pengene blev de pålagt at sende til borgerne som skattelettelser? Det gjorde regimet V&K og Dansk Folkeparti. Hvorfor dette her udsagn fra Lars Løkke: ”Nu har både regeringen og kommunerne endnu engang bekræftet, at det serviceniveau, vi kender, kan fastholdes til næste år samlet set.” Dette er ikke den sandhed, borgerne kan se, men den sandhed regimet V&K og Dansk Folkeparti vil have os til at se. Lars Løkke, dette udsagn bør du vise mere respekt. For i det finder du større ansvarlighed, end i de glansbilleder du har stillet borgerne i udsigt. Intet kan du dokumentere om, at borgerne har taget fejl. Men de ansvarlige politikere har udført dit og regimets beskidte arbejde med at skabe forringelser for borgerne. Fordi kommunalpolitikerne mener, de ikke vil være dem, der er skyld i nærdemokratiets død. ”I den forbindelse ville det klæde de mange, der de seneste måneder har varslet den kommunale services død, at stå frem og erkende, at de tog fejl. Men det er nok ønsketænkning fra min side. I stedet håber jeg, at danskerne vil vælge at give dommedagsprofeterne det røde kort. De tog fejl. Det kan nu dokumenteres!” Du kan intet dokumentere, Løkke, om, at nogen tog fejl. De kommende kommuneforhandlinger vil vise, at du har snydt på vægten. Men din regning venter med renters rente.