Regning videre til forurener

Hellum Å bliver nu genetableret efter uheldig beslutning fra virksomhed

HELLUM:Nu får Svend Aage Christiansen A/S, der ejer grusgraven ved Hellum, lov til at betale ved kasse et efter forureningen af Hellum Å. For omkring to måneder siden fortalte Knud Larsen, der er ansvarlig for grusgraven ved Hellum, at de havde taget en uheldig beslutning. Den beslutning medførte, at 600 kubikmeter sand tog turen direkte i åen, der nærmest blev fyldt op. - Virksomheden påbydes at genoprette åen til dens hitidige tilstand. Hedeselskabet, der har lavet genopretningsplanen, anslår, at arbejdet vil komme til at koste 330.000 kroner, udtaler Karsten Frederiksen (K), formand for teknisk udvalg. Svend Aage Christiansen A/S har, ifølge Karsten Frederiksen, sagt ja til planen. Ekstra-regning I forbindelse med sagsbehandlingen har kommunen haft udgifter på 90.000 kroner, fordi kommunen ikke selv har haft den nødvendige ekspertise i alle spørgsmålene. De har i stedet købt sig til konsulent-bistand hos Hedeselskabet. - I princippet kan vi ikke sende den regning videre. Men vi synes ikke, at det her skal gå ud over skatteborgerne, så vi vil alligevel forsøge, at få pengene dækket ind af Svend Aage Christiansens forsikringsselskab, fortæller Karsten Frederiksen. Han er godt tilfreds med, at man er kommet frem til en løsning på problemet, der blev et stort problem for limfjordens ørred-bestand. Ørredernes fremtid uvis Grusgraven havde i mere end en uge pumpet vand ud over de omkringliggende arealer, oplyste Nordjyllands Amt i februar. De mange tons sand gjorde ikke bare skade på åen. Jens Andersen, der er formand for Brønderslev Lystfiskeriforening, kaldte det en katastrofe for limfjordens ørreder. Da åen er det eneste naturlige ynglested for limfjordens ørreder. Det kunne få betydning for mange hundrede tusind nye ørreder. Amtet har endnu ikke klarlagt, hvor store konsekvenser sagen vil få for ørredbestanden, oplyser amtets biolog Hans Heidemann Lassen. Amtet kunne i februar konstatere, at fiskebestanden nogle steder i åen var nede på fire til fem procent af normalt.