Mariagerfjord

Regningen for en hård vinter

Vi kan ikke finde de sidste knap 4,8 mio. kroner til at drive butikken videre. Hjælp os. Sådan bønfalder udvalget for teknik og miljø efter at have tygget på den enorme regning for en snemassiv vinter.

Forvaltningen har nu færdigberegnet, at det - alt i alt - har kostet skatteborgerne 37,6 mio. kroner at rydde sne i 2010. Det svarer til næsten 1000 kroner pr. borger i Mariagerfjord - spæd som olding. Udgiften ligger 21, 2 mio. kroner højere, end der var sat penge af til. Park & Trafik har således måttet sætte en masse opgaver til side for at bruge al disponibelt mandskab på snerydning. Udskudt arbejde såsom reparationer af fortove, kansten, beskæringer af planter langs veje, udskiftning af skilte, oprensning af grøfter, klargøring af borde og bænke og boldbaner løber op i 40.000 mandetimer svarende til fire mio. kroner. -En så hård vinter kunne ingen jo forudse, siger udvalgsformand Preben Christensen (S).