EMNER

Regningen klar efter forlis

Kommunen kræver dog ikke dækning for masser af timer med møder

AALBORG:Mellem 300.000 og 400.000 kroner kræver Beredskabscenter Aalborg for eksta time- og materialeforbrug i forbindelse med lastskibet "Sierksdorf"s forlis ud for Aalborg Portland. Regningen er sendt til rederiets forsikringsselskab, og Jørgen Pedersen - chef for Beredskabscenter Aalborg - forventer ikke, at det volder problemer at få udgifterne dækket. I regnestykket har Beredskabscenter Aalborg ikke medregnet timerne den dag, ulykken skete, og skibets lastrum blev ramt af en voldsom eksplosion. Kun det efterfølgende arbejde med at føre tilsyn med skibet og inddæmme olieudslip er skrevet på timeopgørelsen. - Og så har vi heller ikke medregnet de timer, som der er gået med at holde møder, og det tidsforbug som kommunens jurister har haft med sagen. Det er der ikke kutyme for, bemærker Jørgen Pedersen. En stor del af regningen skyldes indkøb af flydespærringer. Selv om skibets olietanke blev tømt på kontrolleret vis, var der et mindre olieudslip fra skibets maskinrum, og da skibet først kom væk efter to måneder, måtte flydespærringerne undervejs skiftes ud. Årsagen til eksplosionen 2. december, da skibet lige havde lagt til kaj ud for Aalborg Portland, er endnu ikke endeligt fastlagt. Formentligt skyldtes den kraftige eksplosion en højeksplosiv atmosfære i lastrum og hydraulikrum. Atmosfæren blev antændt af en elektrisk gnist ved enten startkontakten for hydraulikpumpen eller ved en gnist frembragt i el-motoren til pumpen. Den tyske kaptajn og den polske besætning havde ikke tidligere sejlet med stoffet oxyton, der udvikler ammoniumholdige dampe. Og tilsyneladende blev lastrummet ikke luftet ud undervejs fra Rotterdam til Aalborg.