regnskabets time

Mariagerfjord Kommune fik i 2007 et underskud på den ordinære drift på 26,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 38,4 mio. kr. Anlægsudgifterne er opgjort til 63,3 mio. kr. (budget 33 mio. kr.) Det skattefinansierede område sluttede med et minus på 75,7 mio. kr. (budget plus 5,7 mio. kr.) Forsyningsvirksomhederne gav et overskud på 42,6 mio. kr. (budget 5,2 mio. kr.) Kommunen optog lån på 42,4 mio. kr. (budget 9 mio. kr.) Øvrige finansforskydninger, bl.a. delingsaftaler, salg af selskaber m.v. gav en indtægt på 56,9 mio. kr. (budget 0,4 mio. kr.) Denne saltvandsindsprøjtning betyder, at kommunen alligevel har forbedret kassebeholdningen fra minus 82 mio. kr. til minus 40 mio. kr.