Regnskabsfejl

] 23 taxavognmænd blev kontrolleret ] seks virksomheder havde fejlfri regnskaber ] 15 virksomheder fik deres skattepligtige indtægt forhøjet med ialt 862.236 kroner. Hovedsageligt som følge af udeholdte indtægter ] Fire virksomheder har efterbetalt cirka 101.000 kroner i moms ] Otte virksomheder er efteropkrævet 39.844 kroner i lønsumsafgift ] Fire virksomheder er refunderet 97.400 kroner i olieafgift og moms af anvendt brændstof til rutekørsel ] En person er pålagt at tilbagebetale 40.000 kroner i uberettiget modtaget dagpenge ] En bogholder, der ikke fremgik af de officielle registre