Regnskabssæsonen for alvor skudt i gang

AALBORG:Den seneste uge var ikke en af dem, der gik over i historien. Få nøgletal og små reaktioner var ugens gennemgående tema. Det eneste, der ”rykkede” en lille smule, var mandagens møde mellem bl.a. EU’s økonomi- og finansministre (EcoFin), der havde de franske budgetter til behandling. EU kommissionen har efterfølgende udtalt, at Frankrig ikke har gjort nok for at få bragt balance på budgetterne. Senere på måneden skal de 12 lande vedtage en henstilling til Frankrig - men med 2/3 flertal (kvalificeret flertal). Både Tyskland, Italien og Portugal har de samme problemer, hvilket gør det mere end tvivlsomt, at det skulle bliver en skrap henstilling. Denne uge bliver der imidlertid nok at se til, hvis man alene vurderer kommende bevægelser på baggrund af udviklingen i den underliggende økonomiske aktivitet. Denne uge er nemlig fyldt godt og grundigt op med underliggende aktivitetsindikatorer for den amerikanske økonomi. I en uge, hvor amerikanerne holder fri mandag (Columbus dag), er alle tallene stort set koncentreret om torsdagen og fredagen og tæller bl.a. inflation, industriproduktion og en erhvervstillidsmåling fra Philadelphia distriktet. Onsdagen byder dog på et af månedens vigtigste tal, når detailsalget for august offentliggøres, mens fredagens tal for forbrugertilliden runder en travl uge af med endnu et vigtigt tal. Generelt forventer Spar Nord, at vi befinder os omkring toppunktet for flere af disse indikatorer. Således forventer vi fald i de ledende indikatorer for New York og Philadelphia, en marginal fremgang i inflationen og industriproduktionen og uforandrede forbrugertillidsmålinger. Euroland I Euroland er nøgletallene begrænset til den såkaldte ZEW indikator fra Tyskland og industriproduktion og inflation fra det samlede EU område. Hertil kommer danske handels- og betalingsbalancetal og rentebestemmende møde i den svenske Riksbank. Spar Nord forventer et tilbagefald til 55 i ZEW indikatoren, efter at den i alle måneder i 2003 er steget. Industriproduktionen for Euroland bliver sandsynligvis heller ikke et opløftende signal fra den europæiske fremstillingssektor. Den tyske industriproduktion faldt med 2,5 procent og den franske med 0,9 procent i august således, at vi forventer et samlet fald på omkring 1,5 procent for Euroland. Vi går endvidere ind i 3. kvartals regnskabssæson, der for alvor bliver skudt i gang i denne uge. De seneste kvartaler har vist pæne stigninger i indtjeningen og ikke mindst i aktiekurserne. Forventningerne er på plads til yderligere fremgang i indtjeningen, men denne gang kunne der dog godt komme lidt mere fokus på omsætning (”toplinie”) frem for indtjening (”bundlinie”). Det skyldes det simple faktum, at en virksomhed godt kan forbedre sit resultat ved at skære omkostninger i en periode, men alle virksomheder kan ikke tjene profit på lidt længere sigt, hvis de alle outsourcer forretninger til mindre udviklede lande og fyrer medarbejdere derhjemme (dem der skulle købe de producerede varer mister arbejdet). En stigende omsætning ville således signalere en bedre indtjeningskvalitet. Blandt denne uges regnskaber findes rapporteringer fra store selskaber som Intel, GM, IBM, Coca-Cola og Nokia. Alle selskaber der sætter tonen for forventninger for de øvrige selskaber indenfor deres respektive brancher. Aktiemarkedet forventes som sagt at være under kraftig indflydelse af de offentliggjorte regnskaber og valutamarkedet af Bushs besøg i Japan i den kommende weekend. Obligationsmarkedet forventes at være under påvirkning af både aktiemarkedets og valutamarkedets udvikling kombineret med udviklingen i de underliggende makro-tal - specielt denne uges tal for prisudviklingen i USA. Samlet vil denne uges regnskaber sætte den underliggende tone for hele det finansielle marked, men de vil få kraftig konkurrence fra en lang stribe af tunge nøgletal for den amerikanske økonomi. Overraskende nøgletal - kombineret med den nuværende ”tekniske situation” på markedet - vil kunne medføre markante markedsbevægelser i den kommende uge.