Haverslev

Regnvand generer gravearbejde

Arbejdet med at nedgrave en ny fjernvarmedistributionsledning fra Haverslev til Aars som led i fusionsaftalen de to varmeværker imellem volder i øjeblikket store problemer i Haverslev by.

Grave- og rørarbejdet i krydset Søndergade og Bøgevej i Haverslev. Privatfoto

Grave- og rørarbejdet i krydset Søndergade og Bøgevej i Haverslev. Privatfoto

For gravearbejdet og den massive nedbør den senere tid har betydet, at nedlægningen af de sammensvejsede fjernvarmerør har været generet af, at dele af den opgravede jord langs tracéen er styrtet retur ned i udgravningen. Derfor har det været nødvendigt for ejeren af det entrerede entreprenørfirma til anlægsarbejdet i skikkelse af borgmester Knud Kristensen i Vesthimmerland at tilkalde materiel og nødvendigt mandskab til at grave det nedstyrtede jord op igen samtidig med, at der skulle pumpes store mængder regnvand op fra udgravningerne. Først da alt dette arbejde var afsluttet, lykkedes det endelig at få nedlagt de nye fjernvarmerør og tildække dem. Ifølge flere lokale borgere har specielt Søndergade/ Bøgevej i Haverslev midtby været meget generet af alt dette gravearbejde, især har to ejendomme på vejen været ekstra berørt og generet i mere end 14 dage.