Dronninglund

Regnvandet gør gavn i egen have

Haveselskabets Dybvad-Dronninglund Kreds får i morgen aften besøg af foredragsholder Aksel Sørensen, tidligere konsulent ved Haveselskabet, nu konsulent ved den alternative planteskole Lundhede.

Foredraget hedder regnvand i egen have". der er mange gode grunde til at beholde mest muligt af regnvandet i sin egen have. -Opsamlet regnvand kan bruges til at vande med i tørre perioder mellem regnvejrsdagene. Ved voldsomme regnbyger og skybrud, kan udledning af regnvand til egen have aflaste kloaksystemerne, der ellers kan have svært ved at tage de store vandmængder, fortæller Hanne Petersen fra havekredsen. Ved at beholde regnvandet i egen have, giver det også andre muligheder for anlæg og plantevalg, end man ellers ville have. regnvandsbede, damme/bassiner, forsinkelsesbassiner, vandrender og grøfter er blandt de muligheder man kan benytte sig af. - Skal man holde regnvandet i egen have, medfører det altså, at man ofte skal tænke i andre løsninger på havens udformning og ikke mindst belægninger, som måske skal reduceres i areal i forhold til de mange traditionelle løsninger vi har set de senere år. - Der kan være god grund til at vælge andre belægningstyper end tætte flisearealer, så vandet kan sive ned på stedet, fortæller Hanne Petersen. Arrangementet er i Hjallerup Kulturhus, og alle interesserede kan være med.