Frederikshavn

Regnvandsbassin gemt under jorden

Når sommerregnen står ned i stænger, kan kloakkerne i Frederikshavn ikke følge med - buffer-rør skal afhjælpe oversvømmede kældre

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Vandresservoir på Abildvej.Foto: Carl Th. Poulsen

Flere gange de seneste år har det resulteret i oversvømmede kældre. Regnvandsbassiner kan aflaste kloaknettet. Men de har den ulempe, at de optager plads. Og så udgør bassinerne en risiko for legende børn. Men i Frederikshavn Vestby laver Forsyningen nu for første gang et regnvandsbassin, som ikke kræver plads over jorden og heller ikke udgør nogen risiko for børn. Regnvandsbassinet bliver simpelt hen gemt væk nede i jorden. Rør med en diameter på 140 centimeter bliver gravet ned i begge sider af vejen og til sidste lukket i begge ender, bortset fra tilløb og afløb. Når det regner stærkt, samles vandet altså under vejen. Leder af kloakforsyningen René Hansen fortæller, at bassinnet er lavet af PE-rør - et materiale, som nærmest er uforgængeligt. Så der skulle ikke være risiko for sammenstyrtning på grund af nedbrydning. Flere steder er der anbragt inspektionsluger, så det er muligt at komme ned til rørene og suge slam op og vedligeholde dem. Rørene ligger dybt, og derfor er det i anlægsfasen nødvendigt at suge grundvand væk i to niveauer, helt ned til 5,5 meters dybde. Etableringen af regnvandsbassinet sker i forbindelse med byggemodningen af nye boligområder mellem Hjørringvej og Abildvej. Abildvej har gennem foråret været spærret på grund af byggemodningen. Gravearbejdet ventes færdigt inden sommerferien. Derefter skal der lægges ny asfalt og anlægges cykelsti hen over regnvandsbassinet.