Regulativer efter konflikt

Den 16. april besluttede lærerne på flere VUC og SoSu skoler, at nedlægge arbejdet THISTED: 14 dage varede konflikten mellem statens Personalestyrelse og Lærernes Centralorganisation (LC), før parterne blev enige om at afblæse konflikten på landets VUC og Social- og Sundhedsskoler (SoSu-skoler). Konflikten tog sit udspring i statens overtagelse af VUC og SoSu-skolerne i forbindelse med strukturreformen. Før den trådte i kraft, var de to skoler ejet af amterne, som bekendt blev nedlagt den 1. januar 2007. Regulativ Tillidsmanden for LC-gruppen på Social- og Sundhedsskolen i Thisted Niels Peter Gad fortæller, at Personalestyrelsen udstedte et regulativ, som i vid udstrækning accepterer den overenskomst, som var gældende for LC-gruppen, da amterne var arbejdsgiver. - Regulativet kører, indtil der kommer en ny overenskomst. Den kan for så vidt komme i efteråret, men det mest sandsynlige er, at regulativet fortsætter, indtil der er indgået nye overenskomster i foråret 2008 for de offentligt ansatte, mener Niels Peter Gad. Han hæfter sig ved, at regeringen før strukturreformen sagde, at ingen skulle stilles ringere under den nye reform og med regulativet bliver der rettet op på lønnen, og at de amtslige aftaler kører videre. - For mig har det centrale punkt været, at vi med det statslige regulativ opretholder vores løn- og arbejdsvilkår, og regulativet siger klart, at der med virkning fra den 1. maj i år skal administreres svarende til reglerne i de hidtidige amtskommunale overenskomster. Tillidsmand på VUC Thy-Mors Vibeke Sølvhammer bekræfter Niels Peter Gads udlægning af regulativet, og hun peger ligeledes på, at det er tilfredsstillende, at lærerne fortsætter under de samme lønvilkår. Erhvervsskoler Personalestyrelsen ville ifølge Niels Peter Gad have LC-gruppen til at arbejde under de vilkår, som er gældende for erhvervsskolerne. - Det ville kunne betyde en stor negativ indflydelse på undervisningen, fordi tiden til forberedelsen på disse skoler varierer fra mellem 13 til 126 minutter, og hver undervisningslektion varer 60 minutter. På SoSu-skolerne er lektionerne på 45 minutter, og der er 55 minutter forberedelse til hver lektion, fortæller Niels Peter Gad og tilføjer, at det på erhversskolerne er skolelederen, som bestemmer omfanget af forberedelsestiden. Arbejdsnedlæggelserne var punktstrejker, og hverken VUC Thy-Mors eller Social- og Sundhedsskolen i Thisted var strejkeramt. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk