Rejsegarantifonden og Rejseankenævnet skal sluttes sammen

Bureauer der fører sig frem med urealistisk lave priser får det sværere

KØBENHAVN:Rejsegarantifonden og Rejseankenævnet vil - med forbehold af Folketingets tilslutning - blive sluttet sammen. Fonden vil for fremtiden få ansvaret for finansieringen af nævnet, idet det samtidig stiller sekretariatspersonale til rådighed, oplyser direktør i Danmarks Rejsebureauforening, Lars Thykier. Samtlige danske rejsebureauer vil herefter, uanset om de er medlem af en brancheforening, komme til at finansiere Rejseankenævnet. - Hidtil har Danmarks Rejsebureauforening ydet en ikke ringe økonomisk støtte til ankenævnet samtidig med, at 40 pct. af de årligt indløbne klager er kommet fra folk, der har rejst med bureauer, som ikke er medlem af vores forening, siger Thykier. Denne støtte vil nu ophøre, idet alle bureauer ved en ændring af ordningen kommer til at betale til behandlingen af klagesagerne. Rejsebureauernes indbetaling til Rejsegarantifonden er hidtil blevet effektueret ved en afgift pr. solgt rejse - det ændres nu til et omkostningsbestemt bidrag. Dette beløb vil så komme til at dække såvel ankenævnets som fondens udgifter. Nyordningerne vil antagelig kunne gennemføres i løbet af næste år. Med 41 konkurser i branchen inden siden 1997 år har det naget rejsebranchen, at Rejsegarantifonden ikke har haft juridisk mulighed for at gribe tidligere ind i tilfælde, hvor et rejsebureau blev drevet på utilstrækkeligt økonomisk grundlag, så der var risiko for, at det gik konkurs. Ved en ændring af rejsegarantifondsloven skal bureauerne nu løbende indberette nøgletal for deres omsætning, ligesom de efter et vist system skal overvåges. Melder en ny rejsearrangør sig på markedet, skal denne undersøges, inden arrangøren formelt registreres som bureau. Hvis tilsynet opdager virksomheder, som udsætter sig for særlig risiko, f.eks. gennem urealistisk gunstige tilbud til køberne, skal Rejsegarantifonden kunne stille krav om en forøget garanti for mulige senere tab. Nyoprettede rejsebureauer skal ved deres registrering stille en garanti svarende til den planlagte omsætning i første kvartal. En rejsearrangør med en omsætning under 15 mio. kr. vil i dag gennemsnitlig skulle betale ca. 4500 kr. for sin garanti. Forslaget giver ingen ændringer for virksomheder med en omsætning op til fem mio. kr., mens en virksomhed med en omsætning op til 10 mio. kr. vil skulle betale ca. 7500 kr. Den stribe fusioner, der har præget rejsebranchen, har skabt selskaber med en omsætning, der ligger væsentlig over de hidtidige overgrænser for garantistillelse. Hvis et sådant selskab i dag går konkurs, vil det give fonden tab, der væsentligt overstiger dens formue. Udgifterne til Rejsegarantifonden var i 2002 ca. 4,7 mio. kr., og til Rejseankenævnet ca. 1,1 mio. kr. Ved fusionen reduceres de samlede udgifter, idet de to organer får fælles sekretariat. Et rejsebureau, der taber en sag i ankenævnet, skal for fremtiden bære alle udgifter ved sagsbehandlingen. Som hidtil vil Rejsegarantifonden kun hjælpe kunder, der har købt en pakkerejse (dvs. en rejse, der foruden transporten indeholder mindst én overnatning). Den danske rejsebranche øjner også på anden måde muligheder for at få saneret grundigt blandt bureauer, der fører sig frem som lykkeriddere på et urealistisk økonomisk grundlag. Ind i det nye år skal der nemlig i Danmark oprettes en forbrugerklageportal, ligesom der skal skabes juridisk grundlag for umiddelbar inddrivelse af erstatningsbeløb, som et bureau er pålagt at betale. - Umiddelbart er Danmarks Rejsebureauforening tilfreds med, at der med inspiration i et EU-direktiv sker en strømlining af klagemulighederne - og det gælder jo ikke kun rejselivet, men i virkeligheden syv forskellige klagenævn, som forbrugerne let kan få brug for gennem et helt liv, siger Lars Thykier videre. - Imidlertid kan man også med en vis ret spørge, om det bliver for let at indbringe en klage. Det vil dog som nu stadigvæk koste 250 kr. at klage, penge som betales tilbage, hvis man får medhold. Men ved at muliggøre det gennem internet vil sandsynligvis endnu flere blive kaldt på banen. Og det kan ikke nægtes, at der er kværulanter imellem. Imidlertid er rejselivets forbrugere konfronteret med et problem, som den planlagte portal ikke umiddelbart kan løse: Et stigende antal mennesker vælger at bestille deres rejser over internet, herunder også pakkerejser (dvs. både transport og ophold), men er ikke dækket af rejsegarantifonden, hvis noget kikser ved rejsen, f.eks. at det lejede hus ikke opfylder, hvad der forlods er lovet. - Hvis internetudbyderen ikke har en forretningsadresse i Danmark, er der ikke noget at gøre, forklarer Thykier. Selv om reglerne for pakkerejser er kommet til verden ved et EU-direktiv er det desværre i de enkelte lande gennemført på højest forskellig måde. Det umuliggør i realiteten at anlægge sag i det fremmede land, selv om det er medlem af EU. Under alle omstændigheder ville omkostningerne herved langt overstige de tilsvarende omkostninger i Danmark - hvis det da overhovedet skulle være nødvendigt at anlægge sag ved domstolene. /ritzau/