Rejsegilde med tre års forsinkelse

Kølehaller med plads til 40.000 tønder har været længe undervejs

SKAGEN:E. Taabbel Fiskeeksport holdt i går rejsegilde på et af de industribyggerier i Skagen Kommune, som har været længst tid undervejs - hvis man regner planlægningsperiopden med. Det er fire store kølelagre med plads til tilsammen 40.000 sildetønder på den østligste del af havnen ud mod Ø. Strandvej, der nu er klar til at blive taget i brug - eller rettere, som er klar til det på mandag. Da den største af hallerne i går blev brugt til at markere rejsegildet, manglede man endnu den sidste behandling af betongulvet. Den foretages i dag, og når medarbejderne hos Taabbel mandag morgen møder på arbejde, er man klar til at sende de første tønder med sild ind på det nye lager. Og til forskel fra tidligere, så køres tønderne på transportbånd direkte ind i kølelagrene fra produktionslokalerne i stedet for at skulle køres på vogne "den halve havn" rundt, inden de nåede kølelagrene. - Det bliver nok den største forskel for både os selv og for de mange andre brugere af havnen, at der fremover ikke vil være nær så mange vogne fra Taabel på vej frem eller tilbage, sagde direktør V. G. Mikkelsen ved rejsegildet i går. V. G. Mikkelsen omtalte kort den lange sagsbehandling, byggeplanerne har været igennem, og de protester, der har været mod byggeriet. Uden at gå nærmere ind på dem, mente han, at den egentlige årsag til problemerne blev skabt allerede i begyndelsen af 60'erne, hvor man besluttede sig for at Skagen Havn skulle udvides mod øst og ikke mod vest. Ved at vælge øst, valgte man også en retning, hvor havnen udvidedes ud for et attraktivt boligkvarter. Efter de oprindelige planer skulle kølelagrene have været færdige i august 2000. Men der skulle hele tre lokalplaner og nogle runder hos Naturklagenævnet til, inden man tidligere i år endelig var klar til at gå i gang med at bygge. - Til gengæld har man så fulgt planerne i hele byggeperioden, fremhævede V. G. Mikkelsen. Håndværkerne er endnu ikke helt færdige hos E. Taabbel Fiskeeksport. Til det samlede projekt hører også et elektrikerværksted med kontor, et stort mødelokale og et nyt laboratoium. Disse små lokaler - set i forhold til kølelagrene - går man for alvor i gang med at bygge på mandag.